0

Nové cesty pro leadership v mezinárodním rozvoji

SEATTLE – Oficiální rozvojová asistence (ODA) pomáhá zachraňovat životy, budovat stabilnější a bezpečnější společnost a promítá měkkou sílu po celém světě. To je bod, který můj šéf Bill Gates nedávno přivezl domů, když se obrátil na vedoucí představitele britského vojenského a bezpečnostního sektoru v Royal United Services Institute v Londýně.

Bill byl dotázán, jak by reagoval na kohokoliv v UK, kdo se cítí “demoralizován“ faktem, že je Británie jednou z pouze mála zemí, které plní závazek OSN vynaložit 0,7% HDP na rozvojovou pomoc. Zdůrazněné vlivu britské ODA byla však pouze část odpovědi; Bill také vyzdvihl mnoho dalších zemí, které rovněž plní tyto závazky.

V Evropě již tento cíl OSN delší dobu plní Dánsko, Norsko, Lucembursko a Švédsko, a nedávno se k ním přidalo Německo. Francie ještě tohoto prahu nedosáhla, ale navyšuje své příspěvky.

Mimo Evropu jsou mezi světově největšími dárci ODA také Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar – fakt, o kterém hodně lidí neví. Všechno jsou to sponzoři Lives & Livelihoods Fund, největší blízkovýchodní multilaterální rozvojové iniciativy. Další sponzoři fondu jsou Islámská rozvojová banka, Islámský fond solidarity pro rozvoj a Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Lives & Livelihoods Fund s 2,5 miliardami dolarů podporuje klíčové projekty, které cílí na vymýcení chorob, základní zdravotní péči, podporu farmářům a základní infrastrukturu v nejchudších společenstvích napříč muslimským světem. Fond začal působit minulý rok s 363 miliony dolarů odsouhlasenými na šest projektů v arabských a afrických zemích. V únoru se rozeběhla první z iniciativ, projekt v hodnotě 32 milionů dolarů na boj s malárií v Senegalu, a počátkem tohoto měsíce bylo odsouhlaseno další kolo projektů, což dostává celkové odsouhlasené financování na úroveň 600 milionů dolarů.

Pomoc nevyřeší všechny problémy, kterým čelí muslimské země na Blízkém východě a v Africe. Může však podpořit vznik stabilnějších, prosperujících a zdravějších společností, které jsou méně zranitelné civilní válkou či terorismem. Nadace Gatesových věří, že dárci zejména z muslimského světa mají integrální roli v řešení chudoby a nestability. Dohromady se dá zvládnout mnohem více – kombinací zdrojů a sdílením znalostí – než separátně.

Domácí projekty mohou podpořit kapacitu těchto zemí k vedení mezinárodního rozvoje. Kupříkladu Shaghaf fellowship program, který je podporován Nadací krále Khalida a Nadací Gatesových, je navržen s cílem přimět nadané mladé Saudy – z nichž mnoho jsou ženy – ke kariéře v neziskovém sektoru, který se soustředí na lokální a globální sociální účinek.

Hlavní klíč k úspěchu v mezinárodním rozvoji je spolupráce. Kombinací zdrojů a sdílením odbornosti mohou organizace jako je Gatesova nadace a dárcovské vlády – od UK až po UAE – dosáhnout mnohem více, než kolik by dosáhli sami.

Naštěstí se zdá, že vlády Blízkého východu to uznávají a čím dál více vyhledávají rozvojová partnerství. A existuje hodně příležitostí. UAE jsou hlavním propagátorem vymýcení obrny, což je úsilí, které štědře dotuje UK. Katar se nedávno přidal jako dárce ke Gavi, the Vaccine Alliance, jejímž největším dárcem byla v posledních letech Británie. Saudská Arábie je dlouhodobým dárcem Globálního fondu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii, což je další partnerství, kde je UK významným hráčem.

Pozorovatelé často upozorňují na benefity měkké síly, plynoucí z poskytování pomoci rozvojovým zemím. Často ale nevidí výhody, které přináší posilování vztahů mezi dárcovskými zeměmi, které společně pracují na mezinárodním rozvoji. Dárcovské země by udělali dobře, kdyby tuto realitu přijali a využily příležitostí k budování vazeb s novými globálními partnery, kteří sdílejí závazek bojovat proti chudobě.