0

Rozvojová pomoc v pěti snadných krocích

NEW YORK – Každá země, bohatá i chudá, by měla zajišťovat všeobecnou dostupnost primární zdravotní péče, včetně bezpečných porodů, výživy, očkování, potírání malárie a klinických služeb. Rok co rok téměř devět milionů dětí zemře na zdravotní obtíže, jimž lze předejít nebo je léčit, a bezmála 400 tisíc žen zemře v důsledku komplikací během těhotenství.

Takřka ke všem těmto úmrtím dochází v nejchudších zemích světa. Kdyby se těmto úmrtím předešlo, nejenže by ubylo utrpení, ale také by to ve zbídačených a vratkých společnostech otevřelo cestu k hospodářské prosperitě.

Největší překážka realizace tohoto cíle tkví v tom, že nejchudší státy na všeobecnou primární zdravotní péči nemají peníze, třebaže náklady na osobu jsou velice nízké. Díky využívání imunizace, moderních léků, soudobé diagnostiky, mobilních telefonů a dalších nových technologií je dnes primární zdravotní péče nesmírně efektivní a velmi laciná, neboť v nejchudších zemích vyjde asi na 54 dolarů na osobu a rok.

Nejchudší země si však kvůli svým příjmům mohou dovolit hradit ze svých státních rozpočtů jen zhruba 14 dolarů na osobu. Nezbytná je finanční pomoc ze zahraničí, která pokryje asi 40 dolarů na osobu a rok. Vzhledem k tomu, že primární zdravotní péče se stále nedostává přibližně jedné miliardě chudých lidí, celkově je zapotřebí kolem 40 miliard dolarů ročně. Zahraniční dárci – mimo jiné Spojené státy, Evropská unie a Japonsko – v současnosti přispívají asi třetinovou sumou, zhruba 14 miliardami ročně.