0

Innovatie in de gezondheidszorg in het mondiale Zuiden

DHAKA – Er sterven nog elke dag kinderen aan te voorkomen en behandelbare aandoeningen zoals diarree en longontsteking, waarbij de ontwikkelingswereld het overgrote deel van de slachtoffers voor zijn rekening neemt. De noodzaak om innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te ontwikkelen die kunnen worden afgeleverd in omstandigheden met schaarse middelen is overduidelijk.

Neem bijvoorbeeld longontsteking, jaarlijks verantwoordelijk voor 15% van alle sterfgevallen – gelijk aan bijna één miljoen - bij kinderen onder de vijf jaar oud. Een sleutelcomponent van de behandeling van gehospitaliseerde kinderen met ernstige longontsteking is ‘Continuous Positive Airway Pressure’ (oftewel CPAP; ‘voortdurend positieve druk in de luchtwegen’) waarbij een compressor zuurstof aan patiënt toedient en daarmee een continue luchtstroom tijdens het behandelingsproces garandeert.

In de geïndustrialiseerde wereld bieden mechanische ventilatoren CPAP-luchtwegondersteuning. Maar voor de zorgsystemen in ontwikkelingslanden zijn mechanische ventilatoren veel te duur, wat miljoenen patiënten in grote delen van het mondiale Zuiden zonder toegang tot levensreddende CPAP laat.

Maar met een combinatie van medische expertise en innovatief denken heeft Jobayer Chisti, mijn collega bij de organisatie voor gezondheidsonderzoek icddr,b, een simpel en betaalbaar alternatief voor CPAP ontwikkeld met gebruik van materialen die zelfs in arme landen algemeen beschikbaar zijn, zoals lege shampooflessen en plastic buizen.

Afgelopen jaar voerden Chisti en zijn team, in samenwerking met collega’s uit Australië en met financiering van het Australian Agency for International Development een klinische test uit om de effectiviteit van dit alternatieve apparaat te vergelijken met de zuurstoftherapieën met lage en hoge doorstroming die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden aangeraden in situaties waar middelen schaars zijn. De resultaten waren inspirerend.

CPAP die werd toegediend met het ultra-goedkope apparaat bleek net zo effectief te zijn als de standaard zuurstoftherapieën met lage en hoge doorstroming. Er stierf zelfs slechts 4% van de zuigelingen behandeld met het geïmproviseerde CPAP-apparaat, vergeleken met 15% bij degenen die zuurstoftherapie met lage doorstroming ontvingen.

Het argument om de alternatieve toediening van CPAP-therapie van Chisti verder te testen moge duidelijk zijn – en dan hebben we het nog niet eens over de implementatie ervan op plekken waar alternatieve behandelingen niet beschikbaar zijn. Als toekomstige testen net zo’n hoge effectiviteit laten zien, zou goedkope CPAP de zorgstandaard voor longontsteking in situaties met schaarse middelen kunnen worden, en potentieel duizenden levens per jaar kunnen redden.

Maar het onderzoek van Chisti draagt implicaties in zich die veel verder reiken dan de uitvinding zelf. Het onderstreept het idee, dat ook een bepalende motivatie is geweest in mijn eigen werk als leider van de Maternal and Child Health Division bij icddr,b, dat innovators die leven en werken in een omgeving met schaarse middelen het best uitgerust zijn om kosteneffectieve zorgoplossingen te ontwikkelen en te testen. Niemand begrijpt de beperkingen van een zwak zorgsysteem tenslotte beter dan iemand die er in moet werken.

Daarom zijn instituten voor gezondheidsonderzoek met mondiale netwerken die zijn gevestigd in ontwikkelingslanden zoals icddr,b van onschatbare waarde. Ze bieden een platform voor lokale onderzoekers en innovators om mogelijkheden te herkennen die een buitenstaander waarschijnlijk nooit zou zien, en voor het evalueren van hun ideeën in precies die omgeving waarvoor ze ontworpen zijn.

Met de gegevens die ze verzamelen kunnen zorg-innovators in ontwikkelingslanden de uitgangspositie creëren om hun klinische vooruitgang tot nationaal publiek beleid te transformeren, niet alleen in eigen land maar in gemeenschappen met schaarse middelen wereldwijd. Hun prestaties beloven de levens van verwaarloosde en arme mensen overal ter wereld te veranderen.

Vertaling Melle Trap