0

Inovace zdravotní péče na globálním jihu

DHÁKA – Každý den umírají děti na okolnosti jako je průjem či zápal plic, kterým se však dá předejít, nebo jsou léčitelné, a rozvojový svět zde reprezentuje naprostou většinu obětí. Potřeba zajistit inovativní a hospodárné řešení, které může být realizováno v prostředí zbaveném zdrojů, již nemůže být zjevnější.

Vezměme si třeba zápal plic, který je každoročně zodpovědný za 15% všech úmrtí dětí do pěti let – což je téměř jeden milion. Klíčová komponenta léčby dětí hospitalizovaných s těžkým zápalem plic je “bubble CPAP“ (trvalý tlak v dýchacích cestách), ve kterém přívod kyslíku pacientovi zařizuje kompresor, který tak zajišťuje během léčebného procesu trvalý tok vzduchu.

V rozvinutém světě zajišťují respirační podporu bubble CPAP mechanické ventilátory. Pro zdravotní systémy rozvojového světa jsou však mechanické ventilátory příliš drahé, což ve většině globálního jihu nechává miliony pacientů bez přístupu ke spásnému systému bubble CPAP.

Jobayer Chisti, můj kolega ve zdravotnické výzkumné organizaci icddr,b, vytvořil díky kombinaci lékařské odbornosti a inovativního myšlení jednoduchou a dostupnou alternativu pro bubble CPAP, založenou na použití materiálů, které jsou snadno k dispozici i v chudých zemích, jako jsou prázdné lahvičky od šampónu či plastové tuby.

Minulý rok provedl Chisti a jeho tým – ve spolupráci s kolegy z Austrálie a financemi z australské Agentury pro mezinárodní rozvoj – v Bangladéši klinický pokus, spočívající v porovnání účinnosti tohoto alternativního zařízení s terapiemi s nízkým a vysokým průtokem kyslíku, které jsou doporučovány Světovou zdravotnickou organizací v kontextu s nízkými zdroji. Výsledky byly inspirující.

Bubble CPAP umožněné aparátem s extrémně nízkými náklady se ukázalo jako stejně efektivní jako standardní terapie s nízkým a vysokým průtokem kyslíku. Při léčbě improvizovaným bubble CPAP zemřela dokonce pouze 4% dětí, v porovnání s 15% úmrtí u dětí s terapií s nízkým průtokem kyslíku.

Argument hovořící pro další testování Chistiho alternativního systému bubble CPAP je jasný – nemluvě o jeho implementaci v místech, kde alternativní léčba není dostupná. Pokud další testování prokáže stejně vysokou efektivitu, může se nízkonákladové bubble CPAP stát standardem léčby zápalu plic ve zdrojů zbaveném prostředí, čímž může potenciálně zachránit každoročně tisíce životů.

Chistiho výzkum má však mnohem širší dosah než jen v rámci samotného vynálezu. Posiluje totiž myšlenku, která byla určující motivací i mé vlastní práce při vedení divize pro mateřské a dětské zdraví v rámci icddr.b - že inovátoři žijící a pracující ve zdrojů zbaveném prostředí jsou nejlépe vybaveni k rozvoji a testování nákladově efektivních zdravotních řešení. Koneckonců, nikdo nerozumí omezením slabého zdravotního systému lépe než někdo, kdo v něm musí pracovat.

Proto jsou nedocenitelné instituty jako je icddr.b – fungující jako globálně propojené zdravotní výzkumné centrum umístěné v rozvojové zemi. Poskytují platformu pro místní výzkumníky a inovátory k rozpoznání příležitostí, které outsider možná nikdy neuvidí, a také k rozvoji a hodnocení jejich nápadů a myšlenek přímo v prostředí, pro které jsou určené.

S daty, které sbírají, mohou inovátoři zdravotní péče z rozvojových zemí nastavit půdu pro jejich klinické pokroky tak, aby mohly být přetransformovány na národní veřejné politiky -  a to nejen v jejich vlastní zemi, ale ve zdrojů zbaveném prostředí celosvětově. Výsledky slibují změnit životy zanedbaných a zbídačených lidí na celém světě.