0

Nový směr pro globální zdraví

NEW YORK – Dnešní úroveň mezinárodní spolupráce může člověka snadno rozladit, avšak globální zdraví zůstává oblastí, v níž se svět dokáže spojit a vykonat mnoho dobrého. Během posledních dvanácti let zajistily mezinárodní iniciativy léčbu HIV/AIDS pro miliony lidí, rozšířily dětskou imunizaci a podnítily dramatický růst globální podpory řešení dalších zdravotnických problémů, od malárie po zdraví matek.

Mezinárodní podpora globálního zdraví je investicí do budoucí prosperity rozvojových zemí a blahobytu jejich obyvatel. Je to investice, kterou si nejbohatší země světa mohou docela dobře dovolit.

Newsart for Is Populism Being Trumped?

Is Populism Being Trumped?

Around the world, toxic political leaders and dangerous policies have suffered important recent setbacks. Project Syndicate commentators explain why – and how the shift in political momentum might be sustained.

Například Spojené státy jsou hlavním přispěvatelem globální zdravotnické pomoci, která v roce 2013 činila pouhých 0,23% celkových amerických výdajů. Návratnost této investice je pozoruhodná. Dětská úmrtnost prudce klesá. Miliony lidí, kteří by jinak zahynuli na HIV/AIDS, jsou stále naživu. Země, které se v minulosti řadily k příjemcům pomoci, jsou stále soběstačnější – a v důsledku toho se staly lepšími obchodními a strategickými partnery.

Zdravotnické potřeby nízkopříjmových a středněpříjmových zemí se však dnes mění. K dramatickým změnám v oblasti urbanizace, globálního obchodu a spotřebitelských trhů – které v bohatých zemích trvaly celá desetiletí – dochází rychlejším tempem, v mnohem větším měřítku a v zemích, které jsou stále chudé. Tyto trendy přinesly značný zdravotnický užitek, jako jsou lepší hygienické podmínky a vyšší produkce potravin, ale zároveň daly vzniknout také značným překážkám.

Ebola je jedním z dobře sledovaných případů. Od roku 1976, kdy byla tato nemoc poprvé identifikována, až do začátku letošního roku zabila méně než 2000 lidí, vesměs ve střední Africe. V roce 2014 usmrtil tento virus více než trojnásobek tohoto počtu, přičemž dostatečný počet případů se rozšířil i mezinárodně, takže začal dominovat večerním zprávám a vystrašil voliče v nedávných amerických státních a místních volbách.

Významným důvodem je růst malých a středních měst. Urbanizace v západní Africe se zvyšuje tempem 3% ročně (oproti 0,2% v Severní Americe a 0,3% v Evropě). Výsledkem je rozšiřování osídlení, kdy milion nebo méně lidí musí vzít zavděk omezenou veřejně zdravotnickou infrastrukturou.

Tato stěsnaná města jsou ideálními inkubátory výskytu nových infekčních onemocnění, jako je ebola. Vzhledem k většímu objemu obchodu a cestování v regionu se výskyty této nemoci budou pravděpodobně šířit, než se podaří zajistit jejich mezinárodní kontrolu.

Dalším příkladem měnících se globálních zdravotnických potřeb je ohromně rychlý vzestup srdečních onemocnění, rakoviny a dalších nenakažlivých nemocí (NCD) v nízkopříjmových a středněpříjmových státech. Tyto nemoci, které se kdysi považovaly za výlučný problém zámožných zemí, se rychle stávají hlavní příčinou úmrtí a disability (poškození života neschopností či nemohoucností) v rozvojových regionech a v roce 2013 zabily téměř osm milionů lidí před dosažením šedesáti let věku.

V nedávné zprávě financované Radou pro zahraniční vztahy zdůrazňujeme kontrast mezi rostoucím tempem výskytu srdečních onemocnění, rakoviny, cukrovky a dalších NCD v rozvojových zemích a úspěchem mezinárodního úsilí v boji proti HIV/AIDS a dalším nakažlivým nemocem. Od roku 1990 do roku 2010 se počet případů úmrtí a disability v důsledku NCD v nízkopříjmových zemích zvyšoval o 300% rychlejším tempem, než jakým se snižoval počet infekčních onemocnění.

Na vysoké míře NCD se podílejí některé z týchž faktorů, které hrály roli i při nedávném výskytu eboly. Obyvatelé hustě osídlených městských oblastí v rozvíjejících se ekonomikách se často potýkají se znečištěním vnitřního i venkovního prostředí a v průměru mají horší přístup k dostatečné výživě. Většina zdravotnických systémů v těchto zemích není stavěna na péči o chronicky nemocné osoby nebo na prevenci a postrádá základní prvky ochrany spotřebitele. Od roku 1970 do roku 2000 se v rozvojových zemích ztrojnásobila spotřeba cigaret. Nemoci, jimž lze ve vysokopříjmových zemích předcházet, například rakovina děložního čípku, nebo je léčit, například cukrovka, jsou v rozvojových zemích často rozsudkem smrti.

Mezinárodní investice se těmto změněným globálním zdravotnickým potřebám zatím nepřizpůsobily, zejména s ohledem na NCD. V roce 2010 bylo na každý rok ztracený v důsledku úmrtí nebo disability (měřeno pomocí takzvaného ukazatele DALY, což je rok života vážený disabilitou) v souvislosti s HIV/AIDS vynaloženo z mezinárodní pomoci 69,38 dolaru, na DALY v souvislosti s malárií bylo vynaloženo 16,27 dolaru a na DALY v souvislosti se špatným zdravím matky, novorozence či dítěte to bylo 5,42 dolaru. Pouhých 0,09 dolaru však bylo vynaloženo na DALY ztracený v důsledku srdečních onemocnění, rakoviny a dalších NCD.

Vznikající epidemie NCD se zatím zhoršuje. Světové ekonomické fórum předpovídá, že rozvojové země zaznamenají do roku 2030 v důsledku těchto nemocí ztráty ve výši 21,3 bilionu dolarů.

Pokrok v oblasti NCD je však možný. Navzdory mnohem vyšší míře obezity ve vysokopříjmových zemích tam počet předčasných úmrtí nebo disability v důsledku srdečních onemocnění, rakoviny a dalších NCD výrazně klesá. Většina nástrojů a politik stojících za tímto úspěchem je levná, ale v rozvojových zemích se široce nezavádějí. Patří mezi ně levné léky snižující počet infarktů, vakcíny na prevenci rakoviny děložního čípku a stejné daně na tabák a pravidla upravující tabákovou reklamu, které dramaticky snížily procento kuřáků v celé Evropě a USA. Pilotní programy úspěšně integrovaly tyto nástroje a politiky do dárcovských programů boje proti HIV/AIDS a dalším infekčním nemocím v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích.

11,281 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Kdyby nízkopříjmové a středněpříjmové země dokázaly v příštích deseti letech zlepšovat prevenci a léčbu NCD stejným tempem, jako to v letech 2000 až 2013 dokázal průměrný bohatý stát, pak by odvrátily více než pět milionů úmrtí. Taková návratnost je srovnatelná s nejúspěšnějšími globálními zdravotnickými investicemi do HIV a dětské imunizace, přičemž se tato investice vyplatí ze stejného důvodu: pokojná a začleňující globální ekonomika předpokládá zdravější a produktivnější životy občanů.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.