2

Demografie a rozvoj

WASHINGTON, DC – Dosažení ambiciózních Udržitelných rozvojových cílů (SDG) – které usilují o ukončení chudoby, zvýšení sdílené prosperity a prosazují udržitelnost, to vše mezi současností a rokem 2030 – bude vyžadovat překonání některých zásadních překážek, od zajištění dostatečného financování, přes řešení klimatické změny, až po zvládnutí makroekonomických šoků a krizí. Existuje však jedna potenciální překážka, která se může ukázat jako štěstí v neštěstí: rozmanité demografické změny, které nastanou v následujících letech.

Mezitím, než agenda SDG dospěje ke svému závěrečnému termínu, bude na světě zhruba 8,5 miliardy lidí. O dvacet let později – pouze 34 let od současnosti – jich bude téměř deset miliard, neboli o dva a půl miliardy lidí více, než dnes. Jak bude takový svět vypadat? Kde budou všichni tito lidé žít? Čím se budou živit? Budou upevňovat, nebo naopak oslabovat národní ekonomiky? 

Po nápovědě se můžeme podívat 35 let zpět, do raných 80. let. Titulním stranám dominovali americký prezident Ronald Reagan, čínský lídr Deng Xiaoping, ministerská předsedkyně Velké Británie Margaret Thatcherová, francouzský prezident François Mitterrand a prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov. Prodej domácích počítačů byl zanedbatelný. A děti soutěžily ve skládání Rubikovy kostky, namísto v umělé realitě Pokémonů.

Tehdy byla světová populace zhruba 4,5 miliardy, ze které 42% - skoro dvě miliardy – žilo v chudobě. Byly obavy, že nadměrný populační růst bude rychlejší než zemědělská produkce a vytvoří ještě více chudoby.