0

Drama demokracie v divadle terorismu

CAMBRIDGE – Prezident George W. Bush proslul tím, že vyhlásil prosazování demokracie středobodem americké zahraniční politiky. V této rétorice nebyl osamocený. Od dob Woodrowa Wilsona učinila podobné prohlášení většina amerických prezidentů.

Proto bylo do očí bijící odchylkou, když současná americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová hovořila počátkem letošního roku o „třech D“ americké zahraniční politiky – totiž o obraně („defense“), diplomacii („diplomacy“) a rozvoji („development“). Demokracie mezi těmito „D“ nápadně chyběla, což naznačilo zásadní politickou změnu na straně administrativy prezidenta Baracka Obamy.

Bill Clinton i George W. Bush často odkazovali na přínosy demokracie pro bezpečnost. Odvolávali se na společenskovědní výzkum, který ukazoval, že se demokracie zřídkakdy pouštějí do války mezi sebou. Obezřetněji řečeno však vědci pouze ukázali, že liberální demokracie se téměř nikdy nepouštějí do války mezi sebou. Možná totiž platí, že liberální ústavní kultura je v této souvislosti důležitější než pouhý fakt voleb s více kandidáty.

Svobodné a spravedlivé volby jsou sice důležité, ale liberální demokracie je něčím více než pouhou „elektokracií“. Volby konané při absenci ústavních a kulturních omezení mohou plodit násilí, jak se stalo v Bosně nebo na palestinských územích. A neliberální demokracie dokonce proti sobě nedávno válčily, konkrétně Ekvádor a Peru v 90. letech.