0

Demokracie, nebo finance?

LONDÝN – „Short selling“ neboli „prodej nakrátko“ je mezi finančními experty dobře známá metoda. Spočívá v sázení s vypůjčenými penězi proti určitému aktivu v očekávání zisku, jakmile hodnota tohoto aktiva klesne.

Spekulant může „vyshortovat“ vládu tím, že si půjčí její dluh za současnou cenu v naději, že ho později prodá za cenu nižší a rozdíl si ponechá. Příklad: prvního ledna 2010 si pomyslím, že Řekové půjdou brzy ke dnu. Na šest měsíců si tedy od banky Goldman Sachs půjčím řecké vládní dluhopisy splatné v roce 2016 v nominální hodnotě 10 milionů eur, které se v té době obchodují za 0,91 eura. Za to musím bance zaplatit výnos, který by z tohoto dluhopisu za šestiměsíční období získala – je to zhruba 5% z nominální hodnoty za rok, tedy 2,5% za půl roku, tedy 250 000 eur.

Získaný dluhopis okamžitě na trhu prodám za 0,91 eura, takže získám 9,1 milionu eur (0,91 krát nominální hodnota 10 milionů). V květnu vyjde naštěstí pro mě najevo plný rozsah fiskálních problémů Řecka a moje „medvědí“ očekávání se naplní. Třicátého června, kdy mám řecké dluhopisy v nominální hodnotě 10 milionů eur splatné v roce 2016 vrátit bance Goldman Sachs, se již tyto dluhopisy obchodují jen asi za 0,72 eura. Vstoupím tedy na trh, koupím za 0,72 eura dluhopisy v desetimilionové nominální hodnotě, takže za ně zaplatím 7,2 milionu eur, a podle dohody je vrátím bance Goldman Sachs.

Můj zisk ze správného vyhodnocení medvědího trendu tedy činí 1,65 milionu eur – 9,1 milionu eur, které jsem získal z prodeje dluhopisů, když jsem si je 1. ledna vypůjčil, minus 7,2 miliony eur, které jsem musel zaplatit za jejich opětovný nákup 30. června, minus 250 000 eur zaplacených bance Goldman Sachs jako úrok za šestiměsíční výpůjčku. Vida – prodej nakrátko se povedl.