Spící demokracie ve Světové bance

Prezident Světové banky James Wolfensohn oznámil, že se chystá odstoupit, a započalo hledání nového šéfa nejvýznamnější světové multilaterální organizace podporující rozvoj. Volba je obzvlášť důležitá dnes, kdy se za náš největší problém a nejnaléhavější úkol konečně začíná přijímat chudoba ve třetím světě.

Fakt, že Světová banka je dle názvu „bankou“, nedoceňuje její význam ani mnohostrannost jejích rolí. Pravda, půjčuje státům peníze na uskutečnění celé škály projektů a na pomoc s překonáváním krizí (jako v případě 10 miliard dolarů, jež poskytla Koreji v letech 1997-1998). Hrála a hraje zásadní úlohu v obnově poměrů po skončení ozbrojených střetů po celém světě.

Světová banka však také poskytuje dotace a nízkoúročené půjčky nejchudším zemím, zejména na vzdělávání a zdravotnictví, a radí těmto státům ohledně rozvojových strategií. Často společně s MMF donutila státy svá „doporučení“ přijmout: pokud by tak neučinily, nejenže by přišly o podporu MMF a Světové banky, ale s poskytováním peněz by váhali i ostatní dárci a kapitálové trhy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/GjwsjsA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.