Demokracie až na druhém místě

Demokracie se pomalu šíří světem. Mnoho autokracií všude na světě, od Středního východu přes Latinskou Ameriku až po Asii, činí povlovné kroky směřující k demokratičtějším a zodpovědnějším formám vlády nebo se už staly plně rozvinutými a dobře fungujícímu demokraciemi. Administrativa USA je odhodlána upevnit politické svobody v mnoha rozvojových zemích ve sféře svého vlivu; vskutku, rozšiřování demokracie se stalo úhelným kamenem americké zahraniční politiky.

Je mnoho důvodů, proč současnou demokratickou vlnu oslavovat. Demokracie se pojí s menší mírou nespravedlnosti a zneužívání, se základními občanskými a politickými svobodami a s větším citem vlád pro skutečné priority občanů. Nakolik je ale demokracie důležitá pro hospodářskou úspěšnost?

Nijak mnoho, naznačují empirické důkazy. To se může jevit překvapivě. Ostatně není snad pravda, že prakticky všechny bohaté země mají demokratickou formu vlády, zatímco nejchudší státy (obzvlášť v Africe) jsou nedemokratické? Skutečně, na celém světě je demokracie v silném vzájemném vztahu s vyššími příjmy na hlavu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/3vvVMbW/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.