0

Demokracie v úzkých

Začíná přílivová vlna demokracie opadávat? Ještě před pouhým desetiletím hovořili lidé o konci dějin, o konečném a nezpochybnitelném triumfu svobodných trhů a demokracie. Zdá se však, že veřejné mínění v řadě zemí se nyní obrací proti demokracii, tvrdí někdejší ministr zahraničí Polska Bronislaw Geremek a navrhuje, jakými způsoby by se tento trend možná dal zvrátit.

V osmi z deseti zemí, které v květnu 2004 vstoupí do Evropské unie, vládl až donedávna totalitní diktátorský režim a navíc tyto země zotročoval jiný stát. Návrat vlády založené na vůli většiny občanů se po celá desetiletí zdál v těchto zemích jako nedosažitelný sen, podobně jako totéž dodnes zůstává snem pro občany Barmy ovládané vojenskou juntou.

Demokracie bezpochyby zaznamenala po celém světě úspěch. O to více ohromuje, že podpora demokracie je dnes téměř všude nahlodána. Projekt Pewova centra o globálních postojích pro rok 2003 výslovně zmiňuje země, v nichž důležitost voleb chápe jen malý počet občanů: 28% v Jordánsku, 37% v Rusku, 40% v Indonésii.

Pokud by si občané mohli vybrat mezi demokratickou vládou a silným vůdcem, pak by 70% Rusů, 67% Ukrajinců a 44% Poláků a Bulharů zvolilo druhou možnost. (Taková volba je běžná zejména mezi lidmi v nejnižší příjmové hladině.) Ze zemí latinské Ameriky pouze ve Venezuele jednoznačně převažuje podpora demokracie (79%). V ostatních latinskoamerických státech je podpora silného vůdce buďto silnější nebo přibližně stejně silná jako podpora demokracie.