delong232_Jeff GritchenMediaNews GroupOrange County Register via Getty Images_antivax Jeff GritchenMediaNews GroupOrange County Register via Getty Images

De rampzalige zomer

BERKELEY – De wereld wordt geconfronteerd met twee rampen die de COVID-19-crisis dubbel zo erg maken als zij zou hoeven zijn. De eerste is de opkomst van de Delta-variant, die tweemaal zo besmettelijk is en anderhalf tot twee keer dodelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus. De tweede ramp is dat de regeringen van het Mondiale Noorden niet de middelen hebben vrijgemaakt om de vaccinproductie op te voeren tot de schaal die nodig is om de wereldbevolking tegen het einde van dit jaar te immuniseren. Erger nog, hoe langer we treuzelen, des te groter de kans dat de immuniteit die door vaccins en eerdere COVID-19-besmettingen is verkregen, zal beginnen af te brokkelen.

Gezien deze problemen is het nog te vroeg om te praten over de ʻpost-pandemischeʼ wereldeconomie. De volksgezondheid moet de belangrijkste prioriteit blijven. Wat de economie betreft, moet de nadruk liggen op het draaiende houden van de economische basismotor en het vermijden van een massale toename van de armoede. Nu de Delta-variant welig tiert, moeten we de inspanningen om de economieën weer op een ʻnormaalʼ niveau van volledige werkgelegenheid te brengen, uitstellen tot nadat we een of andere combinatie van vaccinatie en verworven groepsimmuniteit hebben bereikt.

Aangezien we immers niet kunnen weten hoe de wereldeconomie er over zes maanden voor zal staan, weten we nog niet welk beleid het meest geschikt zal zijn om een vlot en duurzaam herstel te bevorderen. Om dezelfde reden moeten we voorstellen om de wereldeconomie ʻaf te koelen,ʼ om een of andere duistere inflatiespiraal of een terugkeer van de ʻobligatiemarktwrekersʼ in de toekomst te voorkomen, afwijzen. De Delta-variant moet niet met afkoeling maar met opwarming worden beantwoord.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/o4pUhdinl