marin16_Wojtek LaskiGetty Images_robotmanufacturing Wojtek Laski/Getty Images

Fører avglobalisering til økt inflasjon?

MUNCHEN – Alle synes å være opptatt av inflasjon for tiden. Debatten dreier seg som regel om USAs massive monetære og finanspolitiske stimulering vil rokke ved det nominelle ankeret — endre på inflasjonsforventningene — og føre til at prisutviklingen spinner ut av kontroll. Men det er en annen utviklingstrend som også kan føre til økt inflasjonspress: avglobalisering.

Avglobalisering har funnet sted siden finanskrisen i 2008. Men koronakrisen har akselerert denne utviklingen betydelig. Ved å se på data fra finanskrisen, har Kemal Kilic og jeg kommet frem til følgende prognose: Koronasjokket vil sannsynligvis føre til en nedgang i internasjonale verdikjeder på 35 %. Disse verdikjedene har vært den viktigste globaliseringsdrivkraften de siste 30 årene.

En nylig gjennomført undersøkelse av ifo-instituttet, som holder til i München, støtter denne konklusjonen. Undersøkelsen viser at rundt 19 % av tyske industribedrifter planlegger å hente produksjonen hjem. Av disse vil 12 % begynne å kjøpe inn innsatsvarer fra tyske leverandører. Og 7 % vil produsere dem selv.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/J1swmOFnb