stiglitz305_FABRICE COFFRINIAFP via Getty Images_davos Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

We moeten de demondialisering goed aanpakken

DAVOS – De eerste bijeenkomst van het World Economic Forum in ruim twee jaar tijd was duidelijk anders dan de vele eerdere conferenties in Davos die ik sinds 1995 heb bijgewoond. Dat kwam niet alleen doordat de heldere sneeuw en de heldere hemel van januari waren vervangen door kale skipistes en een sombere motregen in mei. Het was veeleer zo dat een forum dat zich van oudsher had ingezet voor de mondialisering zich nu in de eerste plaats bezighield met de mislukkingen van diezelfde mondialisering: ontwrichte aanbodketens, inflatie van de voedsel- en energieprijzen, en een regime inzake intellectuele eigendom dat ervoor heeft gezorgd dat miljarden mensen verstoken zijn gebleven van COVID-19-vaccins, alleen maar om een paar farmaceutische bedrijven miljarden extra winst te bezorgen.

Als antwoorden op deze problemen werd onder meer voorgesteld de productie terug naar eigen land te halen of naar bevriende landen te verplaatsen (ʻfriend-shoringʼ), en een ʻindustrieel beleid te voeren om de productiecapaciteiten van landen te vergroten.ʼ De tijd dat iedereen leek te streven naar een wereld zonder grenzen ligt achter ons; plotseling erkent iedereen dat op zijn minst enkele nationale grenzen de sleutel zijn tot economische ontwikkeling en veiligheid.

Voor de pleitbezorgers van een onbelemmerde mondialisering heeft deze volte face geleid tot cognitieve dissonantie, omdat de nieuwe reeks beleidsvoorstellen impliceert dat reeds lang bestaande regels van het internationale handelssysteem zullen worden gebogen of gebroken. Niet in staat om friend-shoring te verzoenen met het beginsel van vrije en niet-discriminatoire handel, namen de meeste zakelijke en politieke leiders in Davos hun toevlucht tot gemeenplaatsen. Er werd weinig gewetensonderzoek gedaan naar de vraag hoe en waarom de dingen zo verkeerd zijn gelopen, of naar de gebrekkige, hyperoptimistische redeneringen die tijdens de hoogtijdagen van de mondialisering de boventoon voerden.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/babbKdanl