Woman standing in forest

Red Parijs van REDD+

BERLIJN – Het is dertig jaar geleden sinds de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties het Actieplan voor het Tropisch Regenwoud lanceerde, het eerste mondiale intergouvernementele initiatief om ontbossing tegen te gaan. Sindsdien is de ontbossing onverminderd doorgegaan en de meest recente internationale inspanning om deze te stoppen – een initiatief onder de naam Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) – lijkt niet effectiever te gaan worden. Verre van het beschermen van ’s werelds bossen is het meest opmerkenswaardige resultaat van deze twee overeenkomsten ironisch genoeg de productie van kastenvol dure consultancy-rapporten geweest.

REDD+ werd gecreëerd als onderdeel van het VN Kaderverdrag over Klimaatverandering, en de overeenkomst die de doorvoering ervan zal overzien wordt verwacht tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs voltooid te worden. Maar als wereldleiders de ontbossing serieus een halt toe willen roepen zouden ze in plaats daarvan van REDD+ moeten afzien en moeten vervangen door een mechanisme dat de onderliggende aandrijvers van ontbossing op grote schaal aanpakt.

De gebreken van REDD+ komen duidelijk naar voren in de benadering van het probleem dat het zou moeten oplossen. De ruime meerderheid van de projecten behandelt mensen die in het woud wonen en keuterboeren als de grootste oorzaken van ontbossing. De projectontwikkelaars van REDD lijken in het bijzonder geporteerd te zijn van projecten die zich richten op het beperken van traditionele boerenpraktijken, terwijl ze verder terugdeinzen om pogingen te ondernemen om de echte oorzaken van de ontbossing weg te nemen: de uitbreiding van de industriële landbouw, enorme infrastructuurprojecten, grootschalige houtkap, en een op hol geslagen consumptie.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/5TGEFDw/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.