0

Co je mezinárodní společenství?

PAŘÍŽ – Navzdory četnosti, s níž se slovního spojení „mezinárodní společenství“ dovoláváme, není snadné rozpoznat jeho přesný význam ani jeho původ. A jak ukázala nedávná francouzská intervence v Mali, právě z této nejasnosti vyrůstají mnohé z nejnaléhavějších zahraničněpolitických problémů dneška.

Pro někoho mezinárodní společenství jednoduše neexistuje. Pro jiné tento pojem pragmatičtěji odkazuje na všechny země, které se rozhodnou jednat společně. Podle ještě jiných přesnější definice zahrnuje všechny země s mezinárodním vlivem – tedy každou zemi, jejíž identita a svrchovanost se uznává a která se rozhodne účastnit se celosvětových diskusí a rozhodování.

Za sémantickou problematikou leží závažnější, leč neméně nejasná otázka úlohy a zodpovědnosti mezinárodního společenství. Zatímco příliš široká definice by mohla podrýt svrchovanost země, příliš úzká definice – jako ta, která podle všeho převažuje dnes – zase umožňuje šíření násilí a nestability.

Suverénní státy regulují své vztahy – od ukončení válek a vymezení hranic přes vytváření diplomatických výsad po uskutečňování obchodu – pomocí smluv už stovky let. V úhrnu tyto oficiální dohody představují mezinárodní právo, které kompenzuje absenci konkrétních postihů vytvářením přísných a jednoznačných pojmů a jedné všeobsáhlé sankce – celosvětového odsudku za prohřešek –, již berou všichni vážně.