Graffiti depicting city with code underneath

Kolik dat postačuje pro rozvoj?

NAIROBI – Rychlé technologické pokroky dramaticky snížily náklady na shromažďování dat. Snímače ve vesmíru, na obloze, v laboratoři i v terénu spolu s nově objevenými příležitostmi crowdsourcingu a rozsáhlého využívání internetu a mobilních telefonů umožňují přístup k velkému množství informací i těm, pro které byly dříve nedostupné. Například drobný rolník ve venkovské Africe dnes může klepnutím na displej získat přístup k předpovědi počasí i cenám na trhu.

Tato datová revoluce skýtá enormní potenciál ke zkvalitňování rozhodovacího procesu na všech úrovních – od místního farmáře po rozvojové organizace s celosvětovým dosahem. Shromažďovat data však nestačí. Informace se musí také spravovat a vyhodnocovat – a to může být mnohem složitější a dražší než úsilí o samotný jejich sběr. Nejsou-li rozhodnutí, která se mají zkvalitnit, nejprve řádně identifikována a analyzována, pak hrozí riziko, že úsilí o sběr dat přijde vniveč nebo bude namířeno nesprávným směrem.

Samotný tento závěr stojí na empirické analýze. Například existují jen slabé důkazy, že monitorovací iniciativy v zemědělství nebo ekologickém řízení mají pozitivní dopad. Kvantitativní analýza rozhodnutí napříč mnoha obory včetně ekologické politiky, obchodních investic a kybernetické bezpečnosti ukázala, že lidé mají sklon přeceňovat množství dat potřebných ke kvalitnímu rozhodnutí, případně špatně chápou, jaký typ dat je zapotřebí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/CWbck4v/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.