watkins18_OZAN KOSEAFP via Getty Images_educationschoolturkeyrefugees Ozan Kose/AFP via Getty Images

Hoe dichten we de duurzaamheidskloof?

LAGOS – Terwijl leiders uit het internationale zakenleven en de politiek samenkomen in Davos voor de jaarlijkse top van het Wereld Economisch Forum moeten ze zichzelf een grote vraag stellen: zal de wereld de ambitieuze Sustainable Development Goals voor 2030 gaan halen? Of zullen de SDGs met hun doelstellingen voor het uitroeien van extreme armoede, het stoppen van voorkombare kindersterfte, het vergroten van onderwijskansen, en het voorkomen van een klimaatramp op de lange lijst van enthousiast onderschreven mondiale toezeggingen die niet vervuld worden terecht komen?

Zij die lijden aan een begin-nieuwe-decennium SDG-blues zullen wellicht soelaas vinden bij Harvard-psycholoog Steven Pinker. Voortbordurend op het kernthema van zijn invloedrijke boek Enlightenment Now en een bekende barrage van statistieken over humanitaire vooruitgang citerend maakt Pinker een optimistische inschatting: 'de vooruitgang richting [de SDGs] gaat door,' zo schrijft hij, 'en het is onwaarschijnlijk dat deze plotseling om zal keren.'

Tot op zekere hoogte heeft hij het bij het rechte eind. Sinds 2000 zijn er buitengewone verbeteringen in de indicatoren voor humanitaire ontwikkeling. De armoede is gedaald met historisch ongekende cijfers: het deel van de wereldbevolking dat leeft van minder dan 1,90 dollar per dag is gedaald van 28% tot 10%. Het risico dat kinderen geboren in Afrika sterven voor hun vijfde verjaardag is gehalveerd, wat miljoenen jonge levens redt. Het aantal niet schoolgaande kinderen is drastisch afgenomen, en de seksekloof qua educatie wordt kleiner. Meer dan 1,6 miljard mensen hebben toegang gekregen tot schoon drinkwater. Dit soort verworvenheden spreken het pessimisme over hulp en internationale ontwikkeling dat vaak overheerst in publieke debatten tegen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/R0vW85Snl