12

Potřebuje Evropa Velkou Británii?

NEW YORK – Mnoho lidí ve Velké Británii věří, že se jejich země bez Evropské unie naprosto bez problémů obejde. Členové Strany za nezávislost Spojeného království stejně jako značný počet konzervativních euroskeptiků si dokonce myslí, že Británii by bylo mimo unii lépe. Tito lidé sní o Británii jako o „Singapuru Západu“ – mocném obchodním centru řízeném z londýnské City.

Proto cítil premiér David Cameron povinnost nabídnout Britům referendum s jednoduchou otázkou: zůstat, nebo odejít? Cameron osobně si odchod Británie z EU nepřeje, ale ví, že mají-li budoucí britské vlády tuto záležitost vyřešit, potřebují nějakou formu demokratického souhlasu.

Rok 2017, kdy se má referendum konat, je ještě příjemně daleko. Do té doby se může mnoho věcí změnit. Pokud eurozóna vyrazí vpřed, na tom, co dělají země stojící mimo ni, už nemusí příliš záležet. Navíc je možné, že se i další evropské státy shodnou s Cameronem v názoru, že stále těsnější politická unie v Evropě je nežádoucí – tedy pokud dostanou možnost o tom rozhodnout, což v žádném případě není jisté.

Mezitím je zapotřebí zvážit i další otázku: kolik Evropanů si přeje, aby Británie zůstala v EU? Odpověď částečně závisí na národnosti. Menší země ze severu Evropy, jako je Nizozemsko, si tradičně přejí účast Británie. Bez ní by jim poroučela Francie a v ještě větší míře Německo. Vzpomínky na druhou světovou válku však blednou a stále více lidí v Nizozemsku a Skandinávii se spokojeně uchýlí pod mocná německá křídla.