2

Evropa stále stojí

BRUSEL – Soudě podle novinových titulků by člověk mohl nabýt dojmu, že 400 milionů občanů, kteří měli právo účastnit se nedávných voleb do Evropského parlamentu, masivně hlasovalo proti Evropské unii. Je pravda, že strany zaměřené proti establishmentu a většinově zastávající euroskeptické postoje získaly zhruba pětinu hlasů. Charakterizovat volební výsledek jako odmítnutí Evropy však jednoduše není zcela přesné (ani spravedlivé).

Ačkoliv se za prvé často tvrdilo, že EU je příliš odtržená od občanů, výzkumy veřejného mínění setrvale ukazují, že důvěra veřejnosti ve velké evropské instituce je vyšší než důvěra v instituce národní. Evropský parlament má napříč EU v průměru stále vyšší důvěru než národní parlamenty. Tento rozdíl se sice v posledních letech poněkud snížil, avšak i pokračující recese, jíž se často přičítají úsporná opatření zavedená EU a krize v eurozóně, pouze okrajově snížila náskok Evropského parlamentu oproti parlamentům národním.

Poslední průzkumy naznačují, že zhruba 40% obyvatel celé Evropy stále důvěřuje Evropskému parlamentu, zatímco národním parlamentům věří jen 25%. Evropský parlament si navíc udržuje mnohem vyšší důvěru než americký Kongres, jemuž dnes důvěřuje méně než 10% občanů. Vzhledem k všeobecné ztrátě důvěry v parlamentní instituce na obou stranách Atlantiku si Evropský parlament vede relativně dobře.

Ne všechny protestní strany navíc odmítají EU. V krizových zemích Evropy hlasovali mladí lidé, kteří byli zasaženi nejtvrději, masově pro levicové strany brojící proti úsporným opatřením, přičemž nejpatrnější to bylo v Řecku. Tyto strany však neodmítají EU. Naopak chtějí od EU více solidarity, která by jejich vládám umožnila více utrácet.