Evropa stále stojí

BRUSEL – Soudě podle novinových titulků by člověk mohl nabýt dojmu, že 400 milionů občanů, kteří měli právo účastnit se nedávných voleb do Evropského parlamentu, masivně hlasovalo proti Evropské unii. Je pravda, že strany zaměřené proti establishmentu a většinově zastávající euroskeptické postoje získaly zhruba pětinu hlasů. Charakterizovat volební výsledek jako odmítnutí Evropy však jednoduše není zcela přesné (ani spravedlivé).

Ačkoliv se za prvé často tvrdilo, že EU je příliš odtržená od občanů, výzkumy veřejného mínění setrvale ukazují, že důvěra veřejnosti ve velké evropské instituce je vyšší než důvěra v instituce národní. Evropský parlament má napříč EU v průměru stále vyšší důvěru než národní parlamenty. Tento rozdíl se sice v posledních letech poněkud snížil, avšak i pokračující recese, jíž se často přičítají úsporná opatření zavedená EU a krize v eurozóně, pouze okrajově snížila náskok Evropského parlamentu oproti parlamentům národním.

Poslední průzkumy naznačují, že zhruba 40% obyvatel celé Evropy stále důvěřuje Evropskému parlamentu, zatímco národním parlamentům věří jen 25%. Evropský parlament si navíc udržuje mnohem vyšší důvěru než americký Kongres, jemuž dnes důvěřuje méně než 10% občanů. Vzhledem k všeobecné ztrátě důvěry v parlamentní instituce na obou stranách Atlantiku si Evropský parlament vede relativně dobře.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/u1PoriX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.