Od nezaměstnanosti k podnikání

CHICAGO – Je dobře známo, že zaměstnanost v průmyslové výrobě ve Spojených státech podstatně klesla vlivem vzestupu průmyslové výroby v rozvojových zemích, jako jsou Mexiko nebo Čína. Málokdo si však uvědomuje, že k podobným poklesům došlo i v dalších sektorech, přestože tyto trendy mohou mít dalekosáhlé hospodářské, sociální a politické důsledky.

Od roku 1972 se počet telefonních operátorů snížil o 82%, stenografů o 80%, sekretářek o 60% a účetních o 50%. Během velké recese navíc došlo k úbytku počtu kancelářských a administrativních pracovních míst o 8%, objem pracovních míst ve výrobě a řemeslech klesl o 17% a počet pracovních míst pro obsluhu strojů, dělníky u výrobních linek a manuální pracovníky se snížil o 15%. Ve všech ostatních povoláních zůstala zaměstnanost beze změny nebo se zvýšila.

Výroba a administrativní podpora kdysi zaměstnávaly miliony lidí. Technologický pokrok však umožnil, aby se mnoho těchto pracovních míst obsazovaných příslušníky střední třídy automatizovalo nebo přestěhovalo do zahraničí – přitom se očekává, že se tento proces s rostoucí automatizací znalostních činností a s dalšími pokroky v robotice bude dál zrychlovat.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/NZFo9Hlcs