0

Kybernetické ohrožení

CAMBRIDGE – V srpnu 2008 ruská vojska vstoupila do Gruzie. Pozorovatelé se přou, kdo zahájil palbu první, ale konflikt měl ještě další, značně přehlížený rozměr, který bude mít zásadní důsledky pro budoucnost.

Několik týdnů před propuknutím ozbrojeného střetu útočili na gruzínské vládní webové stránky počítačoví hackeři. Rusko-gruzínský konflikt představuje první případ významných kybernetických útoků doprovázejících ozbrojený střet. Vítejte v jedenadvacátém století.

Kybernetické hrozby a potenciální kybernetická válka ilustrují zvýšení zranitelnosti a ztrátu kontroly v moderních společnostech. Prozatím se vlády zabývají jen útoky hackerů na výpočetní infrastrukturu jejich vlastních byrokracií, ale existují celospolečenská zranitelná místa zcela mimo okruh vládních počítačů.

Američtí experti na kybernetickou obranu v otevřeném dopise prezidentu USA v září 2007 varovali, že „kritická infrastruktura Spojených států, včetně elektrické sítě, financí, telekomunikací, zdravotnictví, dopravy, vodohospodářství, obrany a internetu, je snadno zranitelná kybernetickým útokem. Aby se předešlo národní katastrofě, je nezbytná rychlá a rozhodná činnost ke zmírnění tohoto rizika.“ V kalném světě internetu je nesnadné určovat totožnost útočníků.