0

Kuba je zpátky

MEXICO CITY – Po 47 letech zrušila Organizace amerických států (OAS) na svém výročním valném shromáždění pozastavení kubánského členství. Zemím takzvané skupiny ALBA (což je španělská zkratka pro takzvanou Bolívarskou alternativu Amerik), mezi něž patří Kuba, Venezuela, Honduras, Nikaragua, Bolívie, Dominikánská republika a Ekvádor, se podařilo částečně přechytračit – a částečně „převydírat“ – Kanadu, Spojené státy a latinskoamerické demokracie a prosadit rehabilitaci Kuby.

OAS si však stanovila dvě podmínky. Kuba musí výslovně požadovat návrat k původnímu charakteru členství a musí být zahájen dialog v souladu s podmínkami Charty OAS a dalšími základními dokumenty OAS, jakož i v souladu s principy, na nichž jsou tyto dokumenty založeny – především s principem demokracie a úcty k lidským právům.

Stejně jako u mnoha jiných diplomatických kompromisů byli nakonec všichni trochu spokojení a trochu zklamaní. Všichni si mohli nárokovat vítězství a nikdo nemusel přiznat porážku.

Takové kompromisy jsou však jako statistika nebo miniaturní plavky: to, co ukazují, je méně důležité než to, co zakrývají. Nabízejí se dvě základní úvahy, jejichž důsledky jsou v „nevyhraněných“ latinskoamerických zemích, jako je Salvador, mimořádně významné.