Skip to main content
russian economy Bloomberg/Getty Images

De sombere vooruitzichten van Rusland

MOSKOU – De economische vooruitzichten van Rusland worden steeds somberder. Vorig jaar hebben de instortende energieprijzen en internationale sancties bijgedragen aan een  daling van het bbp met 3,7%. De reële lonen in het land zijn met zo'n 10% gekelderd. Dit jaar zal de negatieve trend zich naar verwachting voortzetten. In 2016 zullen de overheidsuitgaven aan onderwijs en gezondheidszorg waarschijnlijk met 8% afnemen.

De onsystematische pogingen van het Kremlin om de Russische economie te diversifiëren zijn grotendeels mislukt. De arbeidsproductiviteit blijft chronisch laag, en de investeringen – uit binnen- en buitenland – zijn opgedroogd. Helaas is een ommekeer onwaarschijnlijk. Onder de huidige omstandigheden zullen noch hogere energieprijzen noch het opheffen van de sancties volstaan om de zieltogende economie van het land op te peppen.

Het regime van de Russische president Vladimir Poetin heeft het afgelopen decennium de instellingen die essentieel zijn voor het functioneren van een moderne economie laten verkommeren. Het rechtssysteem ligt bijvoorbeeld grotendeels in duigen. En bovenal bevinden het eigendom van en het beheer over belangrijke bezittingen en hulpbronnen zich vrijwel geheel in staatshanden. In 2012 schatte het IMF dat de geconsolideerde publieke sector bijna 70% van het Russische bbp voor zijn rekening nam. Hoewel soortgelijk gedetailleerde schattingen voor eerdere jaren niet voorhanden zijn, bedroeg dit aandeel aan het begin van deze eeuw rond de 30 à 40%.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/gDW0AZl/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.