russian economy Bloomberg/Getty Images

De sombere vooruitzichten van Rusland

MOSKOU – De economische vooruitzichten van Rusland worden steeds somberder. Vorig jaar hebben de instortende energieprijzen en internationale sancties bijgedragen aan een  daling van het bbp met 3,7%. De reële lonen in het land zijn met zo'n 10% gekelderd. Dit jaar zal de negatieve trend zich naar verwachting voortzetten. In 2016 zullen de overheidsuitgaven aan onderwijs en gezondheidszorg waarschijnlijk met 8% afnemen.

De onsystematische pogingen van het Kremlin om de Russische economie te diversifiëren zijn grotendeels mislukt. De arbeidsproductiviteit blijft chronisch laag, en de investeringen – uit binnen- en buitenland – zijn opgedroogd. Helaas is een ommekeer onwaarschijnlijk. Onder de huidige omstandigheden zullen noch hogere energieprijzen noch het opheffen van de sancties volstaan om de zieltogende economie van het land op te peppen.

Het regime van de Russische president Vladimir Poetin heeft het afgelopen decennium de instellingen die essentieel zijn voor het functioneren van een moderne economie laten verkommeren. Het rechtssysteem ligt bijvoorbeeld grotendeels in duigen. En bovenal bevinden het eigendom van en het beheer over belangrijke bezittingen en hulpbronnen zich vrijwel geheel in staatshanden. In 2012 schatte het IMF dat de geconsolideerde publieke sector bijna 70% van het Russische bbp voor zijn rekening nam. Hoewel soortgelijk gedetailleerde schattingen voor eerdere jaren niet voorhanden zijn, bedroeg dit aandeel aan het begin van deze eeuw rond de 30 à 40%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/gDW0AZl/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.