0

Kriminalizace HIV

JOHANNESBURG – „Jestli tohle předpokládá zákon,“ říká pan Bumble v románu Charlese Dickense Oliver Twist , „tak je zákon osel.“ Trestní zákon, kvůli němuž je pro nositele HIV lepší nevědět , že jsou nakaženi a mohou virus přenášet na další lidi včetně svých nejbližších, se zdá obzvláště vhodným kandidátem na uštěpačnou poznámku pana Bumblea.

A přesto zákonodárci v mnoha koutech světa schválili v tragické a pomýlené snaze zastavit šíření HIV a AIDS trestní zákony, které prosazují nevědomost o této nemoci, trestají její oběti a zvyšují pravděpodobnost, že se virem nakazí oběti nové. Některé země v západní a střední Africe uzákoňují špatně koncipované přístupy založené na Africkém vzorovém právu, podle něhož je trestným činem, pokud nakažená osoba přenáší virus na někoho jiného nebo ho viru vystavuje. V některých právních oblastech tak mohou prokurátoři vznášet obžaloby i vůči HIV pozitivním těhotným ženám, poněvadž ty by případně mohly vystavit viru své nenarozené děti.

Jistě, existují i ojedinělé a srdceryvné případy, kdy člověk s HIV nakazí jiného člověka s výslovným úmyslem způsobit mu újmu. Je skutečností, že v některých koutech Afriky dokonce muži nakažení HIV nebo AIDS znásilňují dívky, protože věří, že sex s pannou je může vyléčit. Někteří bojovníci za práva žen zase podporují zákony kriminalizující přenos HIV a tvrdí, že tyto zákony potrestají muže, kteří tají svou HIV pozitivitu před sexuálními partnerkami včetně manželek a přítelkyň. Stávající trestní zákony jsou však více než dostatečné k tomu, aby umožnily vnímavým soudním systémům náležitě postihovat lidi, kteří záměrně působí druhým újmu.

Trestní zákony postihující všechny nositele HIV jsou však kontraproduktivní a od základu nespravedlivé. Tyto zákony v podstatě dělají zločince z milionů nevinných obětí této nemoci, zejména žen. V Zimbabwe byla například nedávno odsouzena žena, která vystavila svého milence HIV, přestože ho nenakazila. Z Ukrajiny zase informují advokáti organizací bojujících za lidská práva o znepokojivém případu ženy, která byla usvědčena z přenosu HIV na manžela, přestože ten použil kondom a sám požádal o stažení obvinění.

Zaujatost vůči ženám prostupuje celou Afrikou a právě ženy bývají obvykle obviňovány, že vnesly do vztahu HIV. Toto rozšířené nepochopení pramení přinejmenším částečně z faktu, že se ženy s vyšší pravděpodobností dozvědí, zda jsou virem HIV nakaženy, poněvadž jsou na tento virus běžně testovány na ženských klinikách v rámci těhotenských testů či prohlídek.

Většina mužů se naopak odmítá nechat dobrovolně testovat – odrazuje je strach, nevědomost, pýcha a někdy i tabu. To pokřivuje výsledky soudních sporů, poněvadž vzhledem k absenci testů u mužů je téměř nemožné, aby žena nakažená HIV před soudem dokázala, že ji nakazil její sexuální partner.

Zákony kriminalizující přenos HIV podkopávají veřejné zdraví, poněvadž odrazují HIV pozitivní lidi nebo ty, kteří jsou vystaveni riziku nákazy, od testů, poradenství a léčby. Když lidem hrozí trestní stíhání, může být nevědomost o jejich HIV pozitivitě či negativitě jejich nejúčinnější právní obranou. Trestní stíhání tak odradí řadu lidí – zejména mužů nebo osob žijících v oblastech, kde je léčba HIV do značné míry nedostupná – od testů, protože ty by je vystavily riziku trestní zodpovědnosti.

Takové zákony navíc promění oběti HIV v obětní beránky společenského problému, proti němuž nedokážou vlády ani širší společnost podniknout účinné a někdy i politicky či kulturně riskantní kroky, které by dokázaly nemoc porazit. Mezi tyto „riskantní“ kroky bohužel patří i tak základní věci, jako jsou otevřená diskuse o nemoci, osvěta a podněcování lidí, zejména mužů, aby podstupovali testy.

Od roku 1981, kdy lékařští vědci poprvé identifikovali AIDS, si tato choroba vyžádala více než 25 milionů životů. Počet nových nákaz je i nadále rychlejší než úsilí o nalezení léčby. I základní preventivní prostředky, jako jsou testy HIV, kondomy pro muže i ženy a sterilní nitrožilní jehly, zůstávají nedosažitelné pro drtivou většinu těch, kdo je potřebují.

Tato žalostná situace vyžaduje efektivní opatření, nikoliv další oběti a obětní beránky.

Otevřená a informovaná diskuse o epidemii HIV, osvěta o prevenci HIV, distribuce kondomů a další strategie představují jedinou známou cestu k zabránění novým nákazám. Zranitelnost žen vůči HIV by se měla řešit ochranou jejich rovnocenného nároku na majetek manželů, vymáháním zákonů proti násilí na ženách včetně znásilňování v manželství a podporou žen při dojednávání bezpečnějšího sexu s muži.