madgavkar16_alistairgettyimages_homeofficezoom Alistair/Getty Images

Het blijvende karakter van door de pandemie ingegeven economisch gedrag

MUMBAI/SAN FRANCISCO – Toen COVID-19 uitbrak, moesten bedrijven, werknemers en consumenten zich snel aanpassen om te kunnen blijven functioneren onder de beperkingen die de pandemie oplegde. Nu vaccins een hervatting van meer ʻnormaleʼ activiteiten mogelijk maken, althans in sommige landen, is de mate waarin deze veranderingen zullen beklijven een van de dringendste vragen waarmee bedrijven worden geconfronteerd.

Uit ons onderzoek blijkt dat het voortduren van door een pandemie veroorzaakte gedragsveranderingen zal afhangen van een combinatie van bedrijfsbeslissingen en overheidsmaatregelen, die op hun beurt de keuzes van consumenten en werknemers bepalen. Deze factoren werken niet altijd samen om de voorkeuren van de consument te doen beklijven. Uit enquêtes blijkt bijvoorbeeld dat 30 tot 50 procent van de consumenten van plan is duurzame producten te kopen. Maar dergelijke producten vertegenwoordigen doorgaans nog geen 5 procent van de totale omzet, deels omdat bedrijven er hogere prijzen voor vragen en overheden geen aankoopprikkels bieden.

De wereldwijde ontwrichting die door COVID-19 op gang werd gebracht, creëerde daarentegen een perfecte storm waarin sommige verschuivingen in het consumentengedrag gepaard gingen met veranderingen in de activiteiten van bedrijven en de regelgeving van de overheid. Veel van die gedragingen weerspiegelden in feite een versnelling van praktijken die vóór de pandemie veelbelovend waren, maar door kostenoverwegingen of wijdverspreid scepticisme geen ingang hadden gevonden. Doordat het virus de gelegenheid bood om ermee te experimenteren, werd de waarde ervan veel duidelijker.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/oxSubqBnl