okoro1_EBRAHIM HAMIDAFP via Getty Images_genderinequalitycourtprotest Ebrahim Hamid/AFP via Getty Images

Zal COVID-19 de genderongelijkheid op het gebied van het recht vergroten?

WASHINGTON, DC – In de hele wereld worden naar schatting 1,5 miljard mensen geconfronteerd met juridische problemen die ze niet kunnen oplossen, terwijl 4,5 miljard mensen – voor het merendeel vrouwen, armen, en andere kwetsbare mensen – zijn buitengesloten van de bescherming en de mogelijkheden die de wet biedt.

Het nieuws is weliswaar niet alleen maar slecht. Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 16 van de Verenigde Naties heeft ten doel ʻiedereen toegang tot het recht te bieden,ʼ terwijl multidimensionale armoede-maatregelen steeds vaker rekening houden met indicatoren die verband houden met het recht. Bovendien hebben betere methoden voor het vergaren van data en makkelijker verkrijgbare mondiale en nationale statistieken de meting van tekortkomingen op het gebied van het recht verbeterd en cruciale gaten in de gegevensbestanden gevuld.

Maar COVID-19 creëert nieuwe obstakels voor gelijkwaardige toegang tot het rechtssysteem, vooral voor vrouwen. De respons op de pandemie zal naar alle waarschijnlijkheid gekenmerkt worden door zware discriminatie op basis van onder meer gender, wat inhoudt dat inheemse vrouwen, vrouwen met een beperking en vrouwen met een migratie-achtergrond dubbel in het nadeel zijn. Daarom is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de huidige crisis de bestaande, op gender gebaseerde juridische ongelijkheid niet nog verder zal doen toenemen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/Rko2DPHnl