tchan1_Yuichiro Chino_GettyImages_stock market Yuichiro Chino/Getty Images

Een schuldencrisis lijkt niet op handen

NEW YORK – Nu landen, bedrijven en huishoudens geconfronteerd worden met de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, luiden veel marktwaarnemers de noodklok over de snel toenemende schuldenlasten in de hele wereld. Daar zijn gegronde redenen voor: bij wijze van versnelling van een jarenlange trend zal de verhouding van de schulden van deze drie groepen leners tot het bbp dit jaar met 14 procent stijgen, tot een recordhoogte van 265 procent. Maar hoewel dit het risico op insolventie en wanbetaling heeft verhoogd, vooral bij bedrijven, is S&P Global Ratings van mening dat een schuldencrisis op de korte termijn onwaarschijnlijk is.

Gezien de hogere schuldenlasten en een uitdagend operationeel klimaat heeft S&P de kredietwaardering van ongeveer een vijfde van de wereldwijde emittenten van bedrijfs- en overheidsobligaties verlaagd, met name die van minder kredietwaardige leners en van degenen die het meest te lijden hebben van de economische gevolgen van COVID-19. Voor bedrijven met schulden zal het insolventierisico waarschijnlijk toenemen als de kasstromen en winsten niet terugkeren naar het niveau van voor de pandemie vóórdat de buitengewone stimuleringsmaatregelen worden ingetrokken.

Naar onze mening zal de wereld waarschijnlijk een geleidelijk, zij het wisselvallig, economisch herstel doormaken, ervan uitgaande dat de accommoderende financieringsvoorwaarden voor een langere periode worden gehandhaafd en dat het uitgaven- en leengedrag aanpassingen ondergaat. Als daar rond het midden van 2021 nog een ruim beschikbaar COVID-19-vaccin bijkomt, zouden de mondiale schuldenlasten tegen 2023 moeten afvlakken, indien de regeringen de stimulansen terugschroeven, de bedrijven hun balansen geleidelijk aan repareren en de huishoudens een conservatiever bestedingspatroon hanteren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/OX8dAfEnl