zahidi2_seksan MongkhonkhamsaoGetty Images_sustainabilitygrowthmoneyplant seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Wat de bailouts van vandaag kunnen doen voor de economie van morgen

GENÈVE – Vorig jaar heeft het jaarlijkse Global Competitiveness Report van het World Economic Forum het ʻvoorbereid zijn op de toekomstʼ van 141 regeringen beoordeeld, om te constateren dat de meesten daarvan slecht scoorden op deze en andere langetermijn-indicatoren. Maar nu de door de pandemie teweeggebrachte lockdown de wereldeconomie veel schade berokkent en de ontoereikendheden van veel instituties heeft blootgelegd, is een tijdperk van grotere – en wellicht stoutmoediger – overheden aangebroken.

Er is naar schatting al zoʼn $9 bln in de wereldeconomie gepompt om de huishoudens te ondersteunen, banenverlies te voorkomen en bedrijven op de been te houden. Nu sommige landen uit de lockdowns beginnen te komen, hebben hun leiders een unieke kans om de economie opnieuw vorm te geven teneinde betere, groenere en eerlijker resultaten voor iedereen te bewerkstelligen.

De crisis biedt een kans voor wat het World Economic Forum de ʻGrote Herschikkingʼ heeft genoemd, die niet op een punt ergens in de verre toekomst moet beginnen, maar nu. Voortbouwend op de lessen die zijn geleerd tijdens de financiële crisis van 2008 en de nasleep daarvan verbinden veel regeringen een reeks betekenisvolle voorwaarden aan bailouts en andere reddingsmaatregelen. De kortetermijnhulp die vandaag de dag wordt verstrekt kan en moet worden uitgebreid om verantwoordelijker bedrijfspraktijken te bevorderen, werkgelegenheid te beschermen, de ongelijkheid en de klimaatverandering aan te pakken, en weerstand op de langere termijn tegen toekomstige schokken in te bouwen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/T7lzZ4knl