gaspard2_Laszlo BaloghGetty Images_viktororban Laszlo Balogh/Getty Images

Virální autoritářství

NEW YORK – „Bůh a lid jsou zdrojem veškeré moci… Já jsem se jí ujal a zatraceně se jí budu držet navždycky,“ prohlásil na Haiti v roce 1963 François Duvalier, přezdívaný „Papa Doc“. Jak řekl, tak učinil a prezidentem zůstal až do své smrti v roce 1971, načež po něm nastoupil jeho syn Jean-Claude, přezdívaný „Baby Doc“, a diktaturu prodloužil o dalších 15 let.

Zní to možná jako dávná historie. Ne však pro mne. Má rodina pochází z Haiti, a třebaže jsme se během mého dětství přistěhovali do Spojených států, jako bychom vždy byli v dosahu nemilosrdného režimu Duvalierových. Z očí mi nikdy nesešly brutální lekce, jichž se Haiťanům za Duvalierových dostávalo, včetně toho, jak pravidelně zneužívali přírodní pohromy a národní krize k upevňování své dusivé moci.

Dnes musíme mít toto ponaučení na zřeteli. COVID-19 je hrozbou nejen pro veřejné zdraví, ale i pro lidská práva. Krize jako ta současná sloužily v průběhu dějin autoritářským režimům jako záminka k normalizaci jejich tyranských nutkání. Moji rodiče toho na Haiti byli svědky na vlastní kůži. Dnes to máme před očima všichni.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/LotANTlcs