gaspard2_Laszlo BaloghGetty Images_viktororban Laszlo Balogh/Getty Images

Virální autoritářství

NEW YORK – „Bůh a lid jsou zdrojem veškeré moci… Já jsem se jí ujal a zatraceně se jí budu držet navždycky,“ prohlásil na Haiti v roce 1963 François Duvalier, přezdívaný „Papa Doc“. Jak řekl, tak učinil a prezidentem zůstal až do své smrti v roce 1971, načež po něm nastoupil jeho syn Jean-Claude, přezdívaný „Baby Doc“, a diktaturu prodloužil o dalších 15 let.

Zní to možná jako dávná historie. Ne však pro mne. Má rodina pochází z Haiti, a třebaže jsme se během mého dětství přistěhovali do Spojených států, jako bychom vždy byli v dosahu nemilosrdného režimu Duvalierových. Z očí mi nikdy nesešly brutální lekce, jichž se Haiťanům za Duvalierových dostávalo, včetně toho, jak pravidelně zneužívali přírodní pohromy a národní krize k upevňování své dusivé moci.

Dnes musíme mít toto ponaučení na zřeteli. COVID-19 je hrozbou nejen pro veřejné zdraví, ale i pro lidská práva. Krize jako ta současná sloužily v průběhu dějin autoritářským režimům jako záminka k normalizaci jejich tyranských nutkání. Moji rodiče toho na Haiti byli svědky na vlastní kůži. Dnes to máme před očima všichni.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/LotANTlcs