rhodes1_Spencer PlattGetty Images_businesses closed Spencer Platt/Getty Images

Co ohrožuje zotavení

NEW YORK – Vlády a centrální banky bohatých zemí během uplynulého roku poskytovaly bezprecedentní fiskální a měnovou stimulaci, aby pomohly mírnit ekonomické dopady pandemie covidu-19. Návrat do ekonomické normality – ať už bude mít v letech 2021 a 2022 jakkoli pozměněnou podobu – bude vyžadovat, aby vyspělé ekonomiky příliš dlouho neotálely a začaly si odvykat od oficiální podpory a vyhnuly se tak nebezpečným novým komplikacím.

Když na jaře roku 2020 pandemie uhodila, na straně měnové politiky udělaly centrální banky po celém světě, co bylo nezbytné k uklidnění finančních trhů. Od té doby zachovávají výrazně nápomocný postoj, typický historicky nízkými a v některých případech zápornými reálnými měnověpolitickými sazbami. Tvůrci měnových politik znovu použili a rozšířili stávající nástroje a podle potřeby utvářeli nové.

Tyto zásadní snahy silně nafoukly bilance předních centrálních bank. V prosinci 2020 úhrn aktiv Federálního rezervního systému USA, Evropské centrální banky, Banky Japonska a Lidové banky Číny činil ohromujících 28,6 bilionů dolarů. Na ECB z tohoto součtu připadalo 8,5 bilionu a na Fed 7,3 bilionu, zatímco celková aktiva japonské a čínské centrální banky dosahovala 6,8 bilionu a 5,9 bilionu.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/XHUwqbucs