Jak počítat irácké oběti

V časech války se přesné údaje o počtu obětí na civilistech téměř vždy získávají těžko. Až na několik málo výjimek se demografům a epidemiologům nepodařilo využít svých znalostí ke stanovení spolehlivých a hodnověrných odhadů úmrtnosti a nemocnosti mezi civilisty. Absence profesionální svobody navíc někdy brání lidem, kteří mohou být s dostupnými údaji obeznámeni nejlépe, aby svých poznatků využili k účelům, jež by mohly mít politicky zničující dopady – to je příklad analytiků pobírajících mzdu od vlády či vlád zapojených v konfliktu.

Existují však i jiné překážky. Někdy nelze oddělit dopad samotného konfliktu od dopadů dalších intervencí (např. hospodářských sankcí). Vysoce kvalitní údaje o populaci, potřebné pro věrohodné odhady, navíc nemusí být k dispozici kvůli jejich „citlivé povaze“, případně proto, že je nikdo nikdy neshromažďoval (což se někdy stává v rozvojových zemích) nebo že jsou vlivem pohybu uprchlíků zastaralé. V důsledku toho může být míra nejistoty takových odhadů nepřijatelně vysoká, což značně snižuje jejich skutečnou hodnotu.

Vezměme si například, jak odlišné přístupy byly použity k analýze války v Iráku. Metoda „sčítání těl“ (Iraq Body Count) si klade za cíl zaznamenávat pouze úmrtí v důsledku násilností během současné války vytvořením databáze založené na zprávách sdělovacích prostředků. Pokud nedochází ke dvojitému započítávání a pokud byly incidenty zařazené do databáze ohlášeny správně, pak tento výčet představuje minimální počet obětí, poněvadž mediální zprávy nemusí být vyčerpávající.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/FS8PjKF/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.