0

Lokale oplossingen voor lokale problemen

BOSTON – Naarmate we meer te weten komen over het gevaar van inferieure of vervalste medicijnen wordt het steeds duidelijker dat dit een veel groter probleem is dan we aanvankelijk hadden gedacht. Het is ook een gesel die het hardst gevoeld wordt in de ontwikkelingslanden, waar namaakmedicijnen en geneesmiddelen van lage kwaliteit jaarlijks ruim vijfhonderdduizend mensen het leven kosten en nog miljoenen mensen méér treffen door hun bijdrage aan het ontstaan van ziekten die resistent zijn tegen bestaande behandelingen.

Het probleem wordt nog verergerd door de aanpak van beleidsmakers in de ontwikkelingslanden, die doorgaans veel eerder naar oplossingen in het buitenland kijken dan naar binnenlandse oplossingen. Deze kortzichtigheid is een ernstige misvatting, die de innovatie en vooruitgang in de weg staat. Als het gaat om de bestrijding van gevaren voor de volksgezondheid, zoals de verspreiding van inferieure of namaakmedicijnen, zullen lokale oplossingen en lokale innovaties niet alleen eerder tot succes leiden; zij kunnen ook voordelen bieden die de reikwijdte van het oorspronkelijke probleem overtreffen.

In alle ontwikkelingslanden, maar vooral in Afrika, zijn twee groepen geïnteresseerd in het vinden van manieren om het hoofd te bieden aan de dreiging van slechte geneesmiddelen. Eén groep, bestaande uit studenten, ondernemers en onderzoekers, zoekt naar oplossingen die lokaal en origineel van karakter zijn, en afgestemd op de behoeften van de gemeenschap. De leden van deze groep delen graag hun ideeën en zijn bereid tot samenwerking. Hoewel deze groep een paar innovatieve oplossingen heeft aangedragen – de Ghanese ondernemer Bright Simmons maakt bijvoorbeeld gebruik van mobiele technologie om het probleem van de namaakgeneesmiddelen aan te pakken – moeten er nog veel méér gepassioneerde lokale uitvinders en ondernemers bij betrokken worden.

De andere groep bestaat uit overheidsfunctionarissen, inclusief toezichthouders. Zij maken zich eveneens ernstige zorgen over de gesel van inferieure en vervalste medicijnen, maar zij aarzelen zich afhankelijk te maken van lokale innovaties. Naar hun idee bestaan de oplossingen al, in de vorm van hoogwaardige technologieën, ontworpen en ontwikkeld in de rijkste landen van de wereld. Voor deze groep is de uitdaging het vinden van de financiële middelen om deze technologieën te importeren.

Voor de leiders van ontwikkelingslanden lijkt de inspanning die nodig is om een ecosysteem te creëren dat innovatie ondersteunt eenvoudigweg te groot, en het rendement op die investering te klein. Op talloze conferenties en symposia houden regeringsfunctionarissen staande dat er fondsen moeten worden gevonden om 'à la carte' oplossingen te importeren. Onderzoek en ontwikkeling, of samenwerking met lokale ondernemers en uitvinders, staat helaas nooit op de agenda. Er is eenvoudigweg weinig belangstelling voor het aanboren van deze enorme bron van intellect, passie en energie.

De officials doen er verstandig aan dit standpunt te heroverwegen. Er komen steeds meer aanwijzingen dat voor duurzame oplossingen lokale steun en lokale partners nodig zijn. Het binnenhalen van fondsen om oplossingen uit het buitenland te importeren richt zich slechts op een deel van het probleem.

Veel landen missen de middelen om apparatuur die niet ter plekke is ontworpen te installeren, te bedienen en te onderhouden. Wanneer misbruik en veronachtzaming ertoe leiden dat apparatuur slecht gaat functioneren, is meer geld nodig of sterft een programma een langzame dood. Dit zorgt er niet alleen voor dat de lokale ecosystemen van de innovatie niet worden gevoed, wat zeer frustrerend is, maar ook – en telkens weer – dat de problemen die zich voordoen er niet door worden opgelost.

Hoewel sommige oplossingen voor het testen van de kwaliteit van geneesmiddelen afkomstig zijn van Afrikaanse ondernemers zoals Simmons, zijn zulke voorbeelden buitengewoon zeldzaam. Veel oplossingen worden in de diaspora ontwikkeld, met steun van organisaties van buiten de regio. Voor het merendeel zijn bij dergelijke initiatieven nooit lokale studenten betrokken. Plaatselijke curricula richten zich niet op plaatselijke problemen en bevorderen de plaatselijke innovatie niet.

En toch is lokaal talent van cruciaal belang voor oplossingen die zowel oorspronkelijk als duurzaam zijn. Door een alomvattende onderzoekscultuur te voeden kan plaatselijke innovatie voordelen bieden die zich uitstrekken tot ver buiten het specifieke probleem dat wordt aangepakt.

Het bevorderen van de participatie van ondervertegenwoordigde groepen en het scheppen van mogelijkheden voor educatie creëert goodwill en leidt tot transparantie en verantwoordelijkheidszin. Het opbouwen van een stabiel fundament voor toekomstig onderzoek maakt daarnaast ook productievere publiek-private partnerschappen mogelijk, en sterkere banden tussen de opleidingsinstituten en de binnenlandse industrie, waardoor de economische groei wordt aangejaagd.

Buitenlandse organisaties zoals hulpdiensten of farmaceutische bedrijven hebben een rol te spelen bij het stimuleren van de lokale innovatie. Ze kunnen die financieel ondersteunen, nieuwe partnerschappen creëren en beleidsmakers aanmoedigen de acceptatie ervan te bevorderen.

De internationale gemeenschap heeft ook een rol te spelen. Dit jaar zullen de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) aannemen, die het begin markeren van de volgende fase van de mondiale pogingen om de armoede uit te roeien en de gezondheidszorg te verbeteren. Zoals uit het voorbeeld van de aanhoudende strijd van de ontwikkelingslanden tegen vervalste en inferieure medicijnen blijkt, zal het eventuele succes hiervan in heel veel gevallen afhangen van lokale innovatie.

Vertaling: Menno Grootveld