Mohl MMF této krizi předejít?

WASHINGTON – Až donedávna bylo hlavním úkolem Mezinárodního měnového fondu půjčovat zemím, které měly potíže s platební bilancí. Dnes však rozvíjející se ekonomiky stále více dávají přednost „samopojištění“ v podobě akumulace rezerv (a jejich sdílení prostřednictvím regionálně organizovaných fondů). V důsledku toho se musí MMF změnit – posílit svou kontrolní roli i schopnost dohlížet, aby členské země plnily své závazky a přispívaly k finanční stabilitě. Neschopnost fondu vyvinout tlak na Spojené státy, aby napravily zranitelnost svého trhu hypoték, která urychlila současnou finanční krizi, naznačuje, že je potřeba udělat ještě velký kus práce.

Ve své výroční zprávě o stavu americké ekonomiky v roce 2006 byl MMF vskutku mimořádně shovívavý v hodnocení rizik spojených s uvolněním kritérií na americkém trhu hypoték. Zpráva tvrdila, že „dlužníci ohrožení podstatným zvýšením hypotečních splátek zůstávají malou menšinou a rekrutují se převážně z domácností s vyššími příjmy, které jsou si vědomy rizik s tím spojených“, a v závěru konstatovala, že „existují náznaky, podle nichž zůstávají mechanismy alokace úvěrů a rizika na trhu s bydlením v USA relativně efektivní“. To by prý „mělo skýtat oporu“.

Problém nebyl zmíněn ani ve vlajkové lodi MMF, totiž ve Zprávě o globální finanční stabilitě (GFSR) vydané v září 2006, pouhých deset měsíců předtím, než krize kolem špatných hypoték začala být patrná všem. Podle názoru MMF jsou „velké finanční instituce na zralých… trzích… zdravé, neboť si udržely ziskovost a dobrou kapitalizaci“, přičemž „finanční sektory v mnoha zemích mají dostatečně silnou pozici, aby se vyrovnaly s veškerými cyklickými problémy i dalšími tržními korekcemi v budoucnu“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/16nl88c/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.