business meeting sticky notes Astrakan Images/Getty Images

Nechť je každý dolar určený na rozvoj znát

PRAHA – V roce 2017 byla na pomoc a rozvoj vynaložena částka 146 miliard dolarů. I takto vysoká suma však představuje jen zlomek peněz, které bychom potřebovali ke splnění cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů. Navzdory omezenému množství zdrojů se však překvapivě málo diskutuje o stanovování priorit ve výdajích na rozvoj.

V mezinárodních průzkumech i na světové scéně dávají rozvojové země velmi jasně najevo své priority: kvalitnější zdravotnictví a školství, větší počet a vyšší kvalita pracovních míst, nižší korupce a vyřešení problémů s výživou. Bohaté země bohužel své zdroje mnohdy směřují jinam než do těchto oblastí.

Pokud se současné trendy udrží, svět nedokáže splnit cíle SDG pro rok 2030 v řadě různých oblastí: úmrtnost matek, tuberkulóza, přístup k plánování rodičovství, HIV, úmrtnost na neinfekční onemocnění, přístup k předškolnímu a základnímu vzdělání, zakrňování, plýtvání, podvýživa, násilí vůči ženám, registrace narození, přístup k vodě, rovnost pohlaví v nejvyšších veřejných funkcích, přístup ke kanalizaci či znečištění ovzduší.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/2wK5106cs