Indian laborers get free medical attention at a street clinic run by a local NGO Kevin Frayer/Getty Images

Hoe corruptie een universele zorgdekking belemmert

ISLAMABAD – De helft van de wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële zorgvoorzieningen. Voor veel mensen is betalen om naar de dokter te gaan, om medicatie te verkrijgen, advies over gezinsuitbreiding, of zelfs ingeënt worden tegen algemene ziekten een keuze tussen gezond blijven of afglijden in armoede. En de zorgopties die arme mensen wel hebben worden meer dan ooit door een welbekende vijand ondermijnd.

In veel landen met lage tot middeninkomens zijn corruptie, inadequate bestedingen, en verspilde hulpbronnen aanhoudende uitdagingen voor zorgsystemen. Opgegroeid in Pakistan heb ik mensen meegemaakt die werden gedwongen om extreme maatregelen te nemen om gezondheidszorg veilig te stellen. Zo werden families soms bijvoorbeeld gedwongen om hun vee en andere familiebezittingen te verkopen om hun exorbitante medische rekeningen te kunnen betalen.

Het schokkende hiervan is dat de plaag van gezondheidsgerelateerde armoede nog steeds slachtoffers blijft eisen. In sommige landen zijn mensen die in armoede vervallen door de hoge kosten van gezondheidszorg zelfs een dagelijkse realiteit.

Op een recente trip naar Afrika hoorde ik een hartverscheurend verhaal over een hospitaal waar vrouwen en hun pasgeboren kinderen routinematig gegijzeld worden – vaak maandenlang – totdat hun families het geld vinden om hun rekeningen te kunnen betalen. Volgens onderzoekers aan de University of California, San Diego kosten corruptie, verspilling, en onethisch factureren patiënten en zorgsystemen jaarlijks miljarden dollars. In de Verenigde Staten gaat tot zoveel als 10% van de uitgaven van de publieke sector aan gezondheidszorg verloren aan fraudeleus declareren, en hebben tientallen miljoenen mensen te maken met significante economische barrières tot gezondheidszorg.

Het is helder dat het verbeteren van zorgresultaten zowel meer uitgaven door overheid vereist als een einde aan duistere praktijken die cruciale middelen uit de zorg wegsluizen. Maar hoe?

Over de hele wereld zijn corruptie en samenzwering in veel zorgsystemen geïnstitutionaliseerd geraakt. Van de 6,5 biljoen dollar die jaarlijks aan gezondheidszorg wordt besteed gaat een geschatte 455 miljard dollar verloren, wordt misbruikt, of gestolen. Simpel gezegd laten zorgkosten sommige van de armste mensen ter wereld bankroet gaan omdat veel van de rijkste mensen hun zakken vullen.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Er bestaat een groeiende consensus dat betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg een fundamenteel mensenrecht is. De Sustainable Developtment Goals van de Verenigde Naties omvatten een universele zorgdekking als doelstelling. En het zijn niet alleen rijke landen die dit doel hebben omarmd: van Thailand tot Costa Rica hebben landen met gemengde zorgsystemen en beperkte hulpmiddelen geld en politiek kapitaal gealloceerd om een universele zorg tot realiteit te maken.

Er worden stappen ondernomen om deze landen te helpen slagen. Afgelopen jaar zegde Japan 2,9 miljard dollar toe om ontwikkelingslanden te helpen een universele zorgdekking te bereiken. En de Wereldbank heeft aangegeven dat het vermogen van een land om geld van ze lenen uiteindelijk verbonden zou kunnen worden aan investeringen in menselijk kapitaal, waaronder uitgaven aan zorg.

Maar zulke gebaren zijn alhoewel prijzenswaardig – en achterstallig – niet genoeg om de barrières voor hoogwaardige zorgvoorzieningen weg te nemen. Totdat corruptie, diefstal, en verspillende en inefficiënte uitgavenpatronen krachtiger worden aangepakt zal een universele zorgdekking toekomstmuziek blijven.

Gelukkig zijn regeringen steeds meer geëngageerd om de corruptiecrisis op te lossen. Belastingontwijking en fraude – beide misdaden die schering en inslag zijn – trekken steeds meer de aandacht van diensten voor wetshandhaving. Belastingontwijking stelt niet alleen het witwassen van geld in staat: het berooft de publieke sector ook van belangrijke hulpbronnen. Dit is de reden waarom de VN het terugdringen van illegale geldstromen tot cruciaal onderdeel in het behalen van de Sustainable Development Goals heeft gemaakt.

Met een brede consensus over de noodzaak corruptie in de zorgsector te bestrijden zal de grotere uitdaging worden om werkbare remedies te ontwikkelen. Nationale schatkisten, ministeries van Financiën, en anti-corruptie diensten moeten hun inspanningen om samen te werken op gebied van preventie, detectie, en handhaving vergroten. Ook meer transparantie in financiële systemen kan corruptie helpen in te dammen, terwijl groepen uit het maatschappelijk middenveld, journalisten, en patiënten zich hard zouden moeten maken voor een grotere aansprakelijkheid van overheden en medische aanbieders.

In de toekomst zouden nieuwe technologieën zoals het mijnen van data, kunstmatige intelligentie, en blockchain nieuwe manieren kunnen bieden om misstanden in de zorgsector te detecteren; deze en andere gereedschappen zouden uit en te na moeten worden onderzocht.

Het vergroten van de toegang tot gezondheidszorg en het beschermen van de financiën van de sector zijn duale uitdagingen die de internationale gemeenschap gezamenlijk tegemoet moet treden. Er bestaat een urgente noodzaak om hierin zonder vertraging te handelen. De cijfers van niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, diabetes, en hartziekten stijgen vrijwel exponentieel, en een gebrek aan toegang tot hoogwaardige zorg zal verder aan de bestuurlijke uitdagingen van vele landen bijdragen.

Ontwikkelingsstrategen zien in dat een slechte gezondheid een voorbode van armoede is en een barrière om deze te elimineren. Op dit moment spenderen ongeveer 800 miljoen mensen minstens 10% van hun huishoudelijke budgetten aan zorg, waarbij ze vaak schulden aangaan om de behandeling die ze nodig hebben te financieren. Het feit dat zoveel mensen het zich niet kunnen veroorloven om een dokter te bezoeken is waarlijk schaamtevol. De wereld behoeft een universele zorgdekking; maar om deze te bereiken moet de mondiale zorgsector eerst zelf in behandeling.

Vertaling Melle Trap

http://prosyn.org/xSM8yFF/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.