0

Korupce boje proti korupci

Na nedávném výročním zasedání představitelé Světové banky zeširoka hovořili o korupci. Jde o pochopitelnou věc: peníze, jež banka půjčuje rozvojovým zemím, a ony skončí na tajných kontech nebo financují přepychový život některých dodavatelů, přinášejí dané zemi vyšší zadlužení, nikoli větší prosperitu.

Předchozímu prezidentovi banky Jamesi Wolfensohnovi a mně se všeobecně připisuje ku prospěchu, že jsme korupci do agendy Světové banky přidali, navzdory odpůrcům, kteří ji považovali za záležitost politickou, nikoli ekonomickou, která je tudíž mimo mandát banky. Náš výzkum prokázal systematické souvztažnosti mezi korupcí a hospodářským růstem a to nám umožnilo se této zásadní záležitosti věnovat.

Světová banka by však při přebírání aktivity v tomto boji neměla zapomínat na čtyři věci.

Zaprvé, úplatnost na sebe bere mnoho podob, takže boj proti korupci je třeba vést na mnoha frontách. Nelze bojovat proti přesouvání malých peněžních částek ve slabých a chudých zemích a zároveň přehlížet masivní přesuny veřejných zdrojů do soukromých rukou ve stylu, jímž se vyznačovalo řekněme Rusko za Borise Jelcina.