Korupce boje proti korupci

Na nedávném výročním zasedání představitelé Světové banky zeširoka hovořili o korupci. Jde o pochopitelnou věc: peníze, jež banka půjčuje rozvojovým zemím, a ony skončí na tajných kontech nebo financují přepychový život některých dodavatelů, přinášejí dané zemi vyšší zadlužení, nikoli větší prosperitu.

Předchozímu prezidentovi banky Jamesi Wolfensohnovi a mně se všeobecně připisuje ku prospěchu, že jsme korupci do agendy Světové banky přidali, navzdory odpůrcům, kteří ji považovali za záležitost politickou, nikoli ekonomickou, která je tudíž mimo mandát banky. Náš výzkum prokázal systematické souvztažnosti mezi korupcí a hospodářským růstem a to nám umožnilo se této zásadní záležitosti věnovat.

Světová banka by však při přebírání aktivity v tomto boji neměla zapomínat na čtyři věci.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/qmm2OxR/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.