0

Firemní zodpovědnost za lidská práva

Každý jedinec se vědomě či nevědomě dopouští věcí, jimiž ubližuje jiným jedincům. Má-li společnost fungovat, musí jedince stimulovat, aby takové věci nečinili - prostřednictvím odměn a trestů, předpisů a pokut. Znečišťováním ovzduší člověk škodí každému, kdo dýchá. Významnou roli zde hraje právní systém. Pokud vám ublížím, měli byste mít možnost mě žalovat.

Jednotlivci samozřejmě nesou morální zodpovědnost, aby neubližovali jiným. Dost možná jde dokonce o ústřední mravní imperativ - čiň jiným to, co chceš, aby oni činili tobě, a nečiň jim to, co nechceš, aby oni činili tobě.

Immanuel Kant položil svým kategorickým imperativem filozofické základy pro ty, kdo hledají nějakou etickou základnu jako alternativu k náboženským aforismům. Moderní společnost se však nemůže spoléhat a nespoléhá, že její členové budou činit ,,správné věci". Spíše uplatňuje metodu cukru a biče.

Motivování firem, aby činily správné věci, je ještě obtížnější. Podniky totiž nemají svědomí; mají je pouze lidé, kteří tyto podniky spravují, a jak snad až příliš zřetelně ukázaly nedávné skandály amerických firem, svědomí zde často ustupuje zisku.