2

Nová definice podnikatelské kompetentnosti

DURHAM, SEVERNÍ KAROLÍNA – Jednu z nejzajímavějších součástí mé práce děkana obchodní fakulty tvoří otevřené rozhovory s lídry všech možných oborů. Před několika lety jsem však začal slýchat znepokojivý refrén: podnikatelské špičky pociťují tentýž typ veřejného opovržení, jaký byl kdysi vyhrazený politikům.

Problém spočívá v důvěře – či spíše v její absenci. Podle barometru důvěry společnosti Edelman pro rok 2014 se jen necelá pětina světové veřejnosti domnívá, že představitelé firem a vlád budou mluvit pravdu, jakmile narazí na obtížné téma.

Toto veřejné smýšlení má po celém světě dopady na podnikání. Průzkum globálního výhledu podnikání provedený Dukeovou univerzitou a časopisem CFO zjistil, že téměř 60% finančních ředitelů ve Spojených státech je přesvědčená, že absence důvěry veřejnosti poškozuje podnikatelské prostředí. V jiných částech světa je toto procento ještě vyšší.

Vzhledem k neutuchajícímu proudu případů narušení bezpečnosti a dat i nařčení z finančních manipulací vznesených proti některým nejrespektovanějším světovým bankám se těžko někdo může těmto pocitům veřejnosti divit. Dnes více než kdykoliv dříve potřebujeme lídry, kteří dokážou získat zpět důvěru veřejnosti. Abychom toho dosáhli, musíme nově definovat otázku, co to znamená být kompetentním podnikatelským lídrem.