13

Návrat k socialismu

LONDÝN – Na Jeremym Corbynovi, tvrdě levicovém outsiderovi, který ohromil britský establishment, když si vydobyl pozici lídra Labouristické strany, není pozoruhodná jeho údajná absence patriotismu. Jestli se mu při veřejných událostech chce zpívat britskou hymnu, je celkem nepodstatná otázka. Pozoruhodnou věcí na jím ztělesněné levicovosti je míra jejího reakcionářství.

Corbyn je starosvětský socialista, jehož přáním je daňově ždímat bohaté a vrátit dopravu a veřejné služby pod kontrolu státu. Jeho proslovy o třídním boji prozrazují úplný odvrat od sociální demokracie hlavního proudu.

Poválečná evropská sociální demokracie byla vždy kompromisem s kapitalismem. Levicová ideologie, zejména v Británii, vycházela spíš z některých tradic křesťanské morálky („víc metodistická než marxistická“) než z jakéhokoli politického dogmatu. Labourističtí lídři jako Clement Attlee, první ministerský předseda po druhé světové válce, se nestavěli proti tržnímu hospodářství; chtěli jen regulovat trhy způsobem, který by co nejlépe sloužil zájmům pracující třídy.

Během studené války byla sociální demokracie v západní Evropě rovnostářskou alternativou ke komunismu. Sám Attlee byl zarytý antikomunista.