bloomberg4_ROSLAN RAHMANAFP via Getty Images_solarcity Roslan Rahman/AFP via Getty Images

Aby Wspierać Wysiłki na Rzecz Klimatu, Wspieraj Burmistrzów

BRUKSELA – Na tegorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26) w Glasgow większość uwagi będzie poświęcona temu, co rządy krajowe mogą zrobić, aby szybciej obniżyć emisje i podtrzymać wcześniejsze zobowiązanie do przeznaczenia 100 miliardów dolarów rocznie na finansowanie działań związanych z klimatem dla krajów o niskim i średnim dochodzie.

Są to krytyczne kwestie. Ale jest inna grupa liderów, których działania są równie niezbędne do walki ze zmianami klimatycznymi i którzy razem pokazują, co jest możliwe w tej kwestii: burmistrzowie z całego świata. W rzeczywistości zobowiązanie się do większego wsparcia i partnerstwa z miastami dążącymi do przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków jest jednym z najważniejszych kroków, jakie rządy krajowe mogą podjąć na COP26.

Będąc domem dla większości światowej populacji, miasta odpowiadają za około trzy czwarte globalnego zużycia energii i 70% emisji dwutlenku węgla. Na szczęście burmistrzowie mają znaczne uprawnienia, aby zająć się największymi źródłami tych emisji, nie tylko transportem i zużyciem energii w budynkach.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/0MkVyVqpl