0

Jak čelit globální vodohospodářské krizi

CAMBRIDGE – Celosvětová poptávka po sladké vodě se v�důsledku rostoucího počtu obyvatel a blahobytu každých 20 let zdvojnásobí. Znečištění, klimatické změny a průniky mořské vody však sladkovodní zásoby podobným tempem snižují. Rýsuje se tedy na obzoru globální nedostatek sladké vody?

Naštěstí se situace nezdá být tak alarmující. Nelze popřít, že se zásoby sladké vody ztenčují. Necháme-li věcem volný průběh, může lidská společnost zažít velké komplikace.

Podle mnoha lidí se voda liší od zdrojů, jako je ropa, protože pro většinu účelů (zejména pro pěstování plodin) ji nelze ničím nahradit. Navíc je voda v�podstatě fixní zdroj, byť se každý rok obnovuje.

Na zeměkouli je vody úžasné množství, ale většinu jí tvoří slaná oceánská a poloslaná podzemní voda. Také sladké vody máme obrovské zásoby, avšak ty se většinou nacházejí v�ledovcových příkrovech a ledovcích a jen malé procento vody je okamžitě dostupné tam a tehdy, kdy ji potřebujeme. Zásoby vody se navíc značně mění v�závislosti na regionu a uvnitř jednotlivých zemí, přičemž v�nepravidelných intervalech se dostavují také záplavy a sucha.