Jak čelit globální vodohospodářské krizi

CAMBRIDGE – Celosvětová poptávka po sladké vodě se v�důsledku rostoucího počtu obyvatel a blahobytu každých 20 let zdvojnásobí. Znečištění, klimatické změny a průniky mořské vody však sladkovodní zásoby podobným tempem snižují. Rýsuje se tedy na obzoru globální nedostatek sladké vody?

Naštěstí se situace nezdá být tak alarmující. Nelze popřít, že se zásoby sladké vody ztenčují. Necháme-li věcem volný průběh, může lidská společnost zažít velké komplikace.

Podle mnoha lidí se voda liší od zdrojů, jako je ropa, protože pro většinu účelů (zejména pro pěstování plodin) ji nelze ničím nahradit. Navíc je voda v�podstatě fixní zdroj, byť se každý rok obnovuje.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/DWGLsdd/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.