0

Jak čelit strachu

WASHINGTON – Ačkoliv potíže s mezibankovními půjčkami začaly po záchraně finančních systémů ve všech rozvinutých zemích ochabovat, zhoršující se ekonomické ukazatele vyslaly akciové trhy na sestupnou dráhu. Tlaky na země s rozvíjejícími se ekonomikami, o nichž si už mnozí mysleli, že se „odpoutaly“ od zbytku světa, zintenzivnily, neboť zahraniční půjčky jsou stahovány a aktiva rozprodávána.

V době, kdy spotřebitele, firmy i státy z celého světa ovládá strach, se přestává mluvit o mírné recesi v rozvinutých zemích a začíná se hovořit o velké celosvětové depresi. Všude zavládl pocit trudnomyslnosti, že tomu nelze nijak zabránit.

Co se vlastně děje? Byla opatření přijatá před dvěma týdny s cílem podpořit finanční systém jednoduše mylná? Rozhodně nikoliv. Poskytnutí likvidity, rekapitalizace bank, rovnoměrnější pojištění vkladů v rozvinutých zemích – to vše byla správná a nezbytná opatření. Byla to však jen první splátka toho, co je zapotřebí udělat.

Pád hodnoty aktiv a obecněji i strach z toho, co přijde příště, rozvrátil spotřebitelskou a podnikatelskou důvěru v rozvinutých zemích. Spotřeba klesá a firmy snižují investice. Finanční krize vyvolala prudký pád poptávky, jemuž ekonomové říkají „keynesiánská recese“.