A Pakistani female student writes a sentence on a black board A. MAJEED/AFP/Getty Images

We moeten binnen het Gemenebest prioriteit geven aan onderwijs

DAR ES SALAAM/LAGOS – Met 53 lidstaten en 2,4 miljard inwoners is het Gemenebest een sterke kracht voor positieve verandering. Bijna zeventig jaar lang zijn de staten van het Gemenebest wereldleiders geweest op het gebied van de handel, het versterken van de handelingsbekwaamheid van vrouwen, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en vele andere zaken.

Maar nu het Gemenebest probeert nieuwe uitdagingen in de menselijke ontwikkeling aan te pakken, slagen zijn leiders er niet in voldoende nadruk te leggen op de belangrijkste factor van allemaal: onderwijs. Zonder een hernieuwde poging deze belangrijke bouwsteen van de voorspoed nieuw leven in te blazen, zal vooruitgang op het gebied van alle andere doelstellingen van vluchtige aard blijken te zijn.

Vandaag de dag gaan zo'n 140 miljoen kinderen in het Gemenebest niet naar school. Volgens een recent UNESCO-rapport is de situatie het meest nijpend in de armste landen van het Gemenebest. In Pakistan blijven bijvoorbeeld bijna twintig miljoen kinderen verstoken van onderwijs, terwijl dat er in Bangladesh zeven miljoen zijn, in Mozambique 2,3 miljoen, in Ghana 1,8 miljoen en in Kameroen 1,6 miljoen.

De situatie is bijzonder zorgelijk in Nigeria, waar bijna negen miljoen kinderen niet naar de basisschool gaan, en miljoenen meer – vooral meisjes – geen toegang hebben tot secundair onderwijs. De kansen op onderwijs zijn ook zeer ongelijk verdeeld tussen de rijkste en de armste landen van de Gemenebest, terwijl veel staten worden geplaagd door gender-discriminatie.

Als de huidige trends aanhouden, zal in het jaar 2030 – de deadline voor het halen van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties – ruim 70% van de kinderen in de landen van het Gemenebest niet leren lezen en rekenen. Dat zou ruim de helft van het totale aantal jongeren zijn die naar verwachting de vaardigheden zullen ontberen om te slagen op de banenmarkt van de 21e eeuw.

Als een kind niet naar school gaat, blijft de cyclus van armoede in gezinnen, gemeenschappen en landen voortbestaan. De leiders van het Gemenebest kunnen het zich niet veroorloven de jongeren van hun landen in de steek te laten door niet in onderwijs te investeren.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Het goede nieuws is dat er effectief en tegen lage kosten kansen op onderwijs kunnen worden geboden aan een meerderheid van degenen die momenteel zijn buitengesloten. In feite kunnen de meeste kinderen in de ontwikkelingslanden van het Gemenebest profiteren van een innovatieve oplossing die is ontworpen door de International Commission on Financing Global Education Opportunity (Internationale Commissie voor de Financiering van Mondiale Onderwijsmogelijkheden), waar wij lid van zijn. Deze benadering, die de International Finance Facility for Education (Internationale Financieringsfaciliteit voor Onderwijs, IFFEd) heet, heeft ten doel de eigen investeringen van landen in onderwijs te verhogen met steun van publieke en private sponsoren.

Het IFFEd-programma, dat vorig jaar door de G20 werd erkend, zou financiële garanties waarborgen van donoren in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en elders, om de leencapaciteiten van multilaterale ontwikkelingsbanken in Afrika en Azië te vergroten. Door iedere dollar aan garanties komt er vijf dollar beschikbaar voor uitgaven aan onderwijs. Diverse multilaterale ontwikkelingsbanken hebben de waarde van dit mechanisme al onderkend en werken samen met de commissie om de faciliteit verder te ontwikkelen.

Om de impact van deze financieringsstrategie zo groot mogelijk te maken, zal IFFEd de voorkeur geven aan landen die hebben beloofd onderwijshervormingen te zullen doorvoeren en in staat zijn de resultaten daarvan in kaart te brengen. Ons doel is tijdens de eerste financieringscyclus $2 mrd aan gegarandeerde financiering in stelling te brengen.

Wij geloven dat dit mechanisme een stuk of zestien achtergebleven Gemenebest-landen kan helpen de onderwijsmogelijkheden voor miljoenen jongeren te verbeteren – met name die van gemarginaliseerde meisjes. De extra financiering kan de binnenlandse geldmiddelen, bilaterale hulp en multilaterale subsidies aanvullen die nu al beschikbaar zijn via programma's als Global Partnership for Education (Mondiaal Partnerschap voor Onderwijs).

Er is stoutmoedig optreden nodig als we de educatieve tekortkomingen van het Gemenebest willen oplossen. Dat is de reden dat we er bij de leiders van het Gemenebest op aandringen de IFFEd te steunen als dit later deze maand in Londen bijeenkomt voor zijn tweejaarlijkse Heads of Government Meeting (Bijeenkomst van de Regeringsleiders). Met een agenda gericht op het bevorderen van welvaart, democratie en vrede is het Gemenebest duidelijk toegewijd aan een sterkere, meer “gemeenschappelijke toekomst.” En de snelste manier om deze doelen te bereiken is het in iedere lidstaat een topprioriteit maken van onderwijs.

“Als we echte vrede in deze wereld willen bereiken,” zei Mahatma Gandhi in 1931, bijna twintig jaar voordat het Gemenebest werd opgericht, “zullen we bij de kinderen moeten beginnen.” Zijn woorden zijn vandaag de dag niet minder vooruitziend; in een wereld die steeds meer lijkt te worden geplaagd door binnenlandse en internationale conflicten, is er geen tijd te verliezen als het erop aankomt in onderwijs te investeren.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/n1lfISH/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.