Začínáme si uvědomovat dopad lidského vlivu na změnu počasí?

CAMBRIDGE: V tomto měsíci vláda Spojených států amerických vydala přelomovou zprávu o dopadu dlouhodobých klimatických změn na americkou společnost a životní prostředí. Víme, že lidská činnost způsobuje závažné a komplexní změny globálního podnebí, což je mimo spalování fosilních paliv, například ropy a plynu, zapříčiněno také systematickým odlesňováním. Tyto činnosti zvyšují množství oxidu uhličitého v atmosféře a to se pak projevuje zvýšením průměrné teploty, zvýšením hladiny světových oceánů, podstatnými změnami v globálním rytmu srážek a zvýšeným výskytem „extrémních meteorologických jevů“, jako jsou cyklony nebo období sucha. Nová studie vlády USA je prvním systematickým pokusem o načrtnutí dlouhodobých důsledků těchto klimatických trendů v jediné zemi. Význam projektu je natolik dalekosáhlý, že by se rozhodně oplatilo, aby se podobné studie bez průtahů vypracovaly i na jiných místech naší planety.

Zpráva pod názvem „Dopady změn počasí na Spojené státy americké“ (k dispozici na internetové stránce www.gcrio.org) je významným úspěchem, přestože není než pouhým prvním krokem na dlouhé cestě k porozumění vzájemných vztahů mezi počasím, životním prostředím a lidskou společností. Podílel se na ní početný kolektiv vědců z různých oblastí jak vědeckých, tak zeměpisných. Hledáme-li ve zprávě nějaký závěr, je jím nejspíše konstatování, že dlouhodobá změna počasí není výmysl a že je nadmíru pravděpodobné, že nezanedbatelně ovlivňuje americkou společnost. Druhým zásadním konstatováním je to, že tyto dopady jsou rozmanité a komplexní a do velké míry závisí na profilu příslušného regionu. Co je dobré pro jednu část státu – ale i planety, může být pro jinou pohroma.

Ve zprávě se uvádí, že klimatické změny se budou projevovat v několika vzájemně na sebe působících oblastech. Nárůst oxidu uhličitého v atmosféře – hlavní příčina dlouhodobé změny počasí – může mít ve skutečnosti některé blahodárné účinky, neboť vyšší koncentrace oxidu uhličitého může stimulovat růst některých typů lesů a zemědělských plodin. Na druhé straně zvýšení teploty, srážek, hladin moří, záplavy a sucha a jiné klimatické modely mohou některým oblastem uškodit, ale jiným zase pomoci. V severních oblastech USA by tak mohlo dojít k prodloužení úrodného období některých plodin, zatímco jižní oblasti, kde je i dnes horko, by díky nepříznivému dopadu rostoucích teplot mohly o to více utrpět.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/Z8uQMD4cs