0

Blízká setkání s recesemi třetího druhu

PAŘÍŽ: Existují tři typy recesí. První typ recesí bývá způsoben velkými otřesy, například válkami nebo náhlými a prudkými nárůsty cen ropy. Vzpomeňme na sedmdesátá léta, kdy otřesy na ropných trzích vyvolaly dokonce dvě celosvětové recese. Recese druhé kategorie vznikají náhodou, například když klesne důvěra spotřebitele nebo když podnikatelé znejistí a přestanou investovat. To byl důvod recese ve Spojených státech na počátku devadesátých let.

Recese třetího typu nastává ve chvíli, kdy vybuchne déle neudržitelný objem nerovnováhy v ekonomice. Tuto podobu recese někdy doprovází velký nárůst dluhů (firemních nebo spotřebitelských) nebo závratné spekulace na akciovém či kapitálovém trhu, které se nakonec zhroutí. Taková bublina „splaskla“ před deseti lety v Japonsku, jež se z této katastrofy dosud ne zcela zotavilo.

Recese prvního druhu jsou převážně nepředvídatelné. Recese druhého typu jsou méně závažné a lze jim snadno předcházet nebo je napravovat. Většinou zde postačí snížení úrokových sazeb nebo menší oživení. Ovšem recese třetího druhu nás znepokojují nejvíce. Stojí Amerika na prahu tohoto typu recese?

Jakou podobu bude mít příští hospodářská krize ve Spojených státech – tedy pokud Amerika opravdu k recesi směřuje? Optimisté předvídají recesi druhého typu; naopak pesimisté se obávají, že zpoza hospodářského zákulisí vykukuje právě třetí odrůda ekonomické krize. Kdo má pravdu? Odpověď závisí takřka na jednom jediném čísle: budoucím tempu růstu produktivity USA.