George Rose/Getty Images

Odpověď přírody na klimatická rizika

LONDÝN – Poblíž mořských břehů žije téměř polovina světové populace – zhruba 3,5 miliardy lidí. Jak bude změna klimatu zhoršovat účinky bouří, záplav a eroze, ohrozí životy a živobytí stamilionů z nich. Nejnovější vydání Zprávy o hodnocení světových rizik Světového ekonomického fóra za vůbec největší jednotlivé riziko co do dopadů na společnosti a ekonomiky po celém světě uvádí právě neschopnost přizpůsobit se vlivům změny klimatu.

Kromě ohrožení životů by si častější a silnější bouře mohly vyžádat mnoho miliard dolarů, v důsledku škod na infrastruktuře a ušlých výnosů v zemědělství, rybářství a cestovním ruchu. Jak si navíc nedávno povšiml časopis Harvard Business Review, s každou novou studií se odhad ceny zvyšuje. Mezinárodní společenství přesto v současnosti na zmírňování rizika vynakládá necelou pětinu toho, co utratí za reakce na přírodní pohromy.

Co se týče klimatického rizika, kapka prevence má cenu láhve léku. Rebecca Scheurerová, ředitelka Globálního centra připravenosti na katastrofy při Červeném kříži, to vystihla: „Utrácíme miliony dolarů na straně reakcí, a přitom kdybychom větší část těchto prostředků využili předem, zachránili bychom víc lidí. Není v tom nic složitého.“

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/vvg4Dmq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.